Et helt nyt vandløb rundt om Gram Slot kommer til at give nyt liv til både fiskene og mulighederne for naturturisme omkring Gram Slot …

Af Miljøministeriet

Med indvielsen af et 1.500 meter nyt vandløb rundt om Gram Slot gav miljøminister Kirsten Brosbøl fiskene fri adgang til Nørreå og Jelså. Samtidig giver det 20 millioner kroner dyre naturgenopretningsprojekt helt nye muligheder for at udvikle naturturismen på en 100 kilometer vandløbsstrækning i Ribe Å-systemet.

– Med en kæmpe indsats bliver Ribe Å det første større vandløb i Vest- og Sønderjylland, der er helt fri for alvorlige spærringer for fiskene, der gerne vil op og gyde. Åen gives tilbage til naturen, og vandet kan strømme frit. Åens fiskebestande er allerede i fremgang på grund af spærringer, der tidligere er fjernet. Snæblen er tilbage, hvor vi ikke tidligere har set den, og jeg forventer, at udsætningerne af kunstigt opdrættede laks i Ribe Å inden for kort tid helt kan ophøre, siger miljøministeren.

Det nye vandløb kommer til at føre åen rundt om opstemningerne ved slotssøerne i Gram, der i dag er den sidste spærring tilbage i åløbet, efter Miljøministeriet har fjernet spærringer ved Ribe Stampemølle og Fole Dambrug. Nu står fiskene og banker på i Gram.

Både laksen og havørreden er allerede i stærk fremgang i Ribe Å, og det forventes også, at den stærkt truede snæbel vil tage godt imod den store naturgenopretningsindsats, der allerede er gennemført i Ribe Å, og som nu afsluttes ved Gram Slot.

Som et led i projektet har Haderslev Kommune finansieret en oprensning af Gram Slotssø for 35.000 m3 slam og sand således, at en stor del af området omkring slottet, søen og avlsbygningerne har fået sit oprindelige præg tilbage.

– Jeg er sikker på, at det vil sætte yderlige tryk på den erhvervs- og kulturmæssige dynamo, som Gram Slot er blevet. Det tætte samspil mellem kultur, historie og natur giver grobund for en større oplevelsesøkonomi i hele Gram-området helt i tråd med regeringens vækstplan for turisme, siger Kirsten Brosbøl.

Prisen på projektet i Gram Å løber op i ca. 19 mio. kroner, hvoraf Haderslev Kommune har betalt fire mio. kroner til oprensning af søen. Samlet set har indsatsen i hele Ribe Å-systemet kostet ca. 35 mio. kroner.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »