En helt ny type blyfri riffelammunition er tilgængeligt i mere end 20 danske butikker. Nøgleordet er fragmentering og bag udviklingen står danske Nielsen Sonic, som har arbejdet på projektet i seks, syv år

Af Netnatur.dk Produktfoto: Sonic Nielsen. Annonce

Nielsen Gun Parts er klar med blyfri, fragmenterede projektiler til alle danske jægere – stort set uanset hvor de er bosiddende. I de kommende dage vil mere end 20 udvalgte Land & Fritid butikker tilbyde den nye form for riffelammunition i de mest almindelige kalibrere: 6,5×55, .308 og 30.06

Se flere artikler om Sonic Nielsen

Den nye typer ammunition, der markedsføres under navne Sonic Ballistic Hunt, har været 6-7 år undervejs – fra design og udvikling til test og anvendelse under praktisk jagt i bl.a. Sydafrika.

Modsat traditionel blyholdig riffelammunition virker de nyudviklede patroner ved også at skære sig gennem vildtkroppen.

Det har virksomheden bag udviklingen erfaret øger chancen for at dyret rammes i vitale dele – ikke mindst ved et ikke velplaceret skud. Samtidig giver det mindre kødskader ligesom det medfører større blodtab.

Jakob D. Mønsted, fra Sonic Nielsen understreger desuden, at de projektiler, som anvendes, er forsynet med en lille stift i projektilets spids. En lille, men dog også ret forrygende detalje, som har den meget store fordel, at projektilet folder sig ud ved træf.

– Uanset hvad projektilet rammer  – det være sig hud, fedtvæv, muskulatur eller lignende vil kuglen blive presset ind og udløse en fragmentering, der gør, at projektilet folder sig ud og deler sig i fire fragmenter, der skærer sig gennem kroppen i en kontrolleret vinkel. Samtidig fortsætter selve projektilets base gennem dyret – ganske som ved skud med traditionel ammunition. Men den lille stift i spidsen af projektilet har ikke kun betydning ved fragmentering. Den har også andre fordele, – f.eks. når man fører patronen frem i riflens kammer.

Det oplyser Jakob D. Mønsted, der er uddannet indenfor molekylærbiologi, men hos Sonic Nielsen fungerer som en slags blæksprutte i virksomheden, hvor han beskæftiger sig med alt fra logistik og udvikling til eksport og markedsføring.

Jakob D. Mønsted ligger ikke skjul på, at han har meget store forventninger til den kommende produktion, som i netop disse dage er ved at indtage ikke blot det danske, men også det internationale marked.

– Vi er netop vendt hjem fra IWA-messen i Tyskland og her var interessen for vores projektiler overraskende stor. Stort set alle, som besøgte vores stand, viste vores udvikling interesse – også dem, som normalt samarbejder med producenter, der producerer lang mere end vi gør for nuværende …

På spørgsmålet om hvorvidt de nye projektiler er patenteret, svarer Jakob D. Mønsted afvisende.

– Det er en proces, som vi løbende har overvejet, men indtil videre har vi valgt i stedet at følge den strategi, som vi har fulgt hidtil i forhold til produktion af lyddæmpere og hvad vi ellers arbejder med.

– I al sin enkelthed betyder det, at vi vil være både bedst og billigst. Denne tilgang giver os en ganske unik placering i markedet, hvor det er meget svært for andre, der går med lignende tanker at følge med. Man skal huske, at vi selv producerer alt det vi sælger. Vi bruger ikke underleverandører til produktionen og kan derfor udvikle og tilpasse vores produktion meget hurtigt.

Netnaturd.dk: Tror du den nye form for projektilkonstruktion vil ændre grundlaget for lovgivningen – f.eks. brug af .243 til større hjortevildt?

– Der er ingen tvivl om at brug af bly har lagt grundlaget for den lovgivning, som vi p.t. har, når det gælder brug af riffelammunition til jagt.

– Men vores kugler funger fundamentalt anderledes. På papiret leverer de måske ikke nødvendigvis mere energi end en konventionel kugle, men målt på skader i vildtkroppen og evnen til at dræbe hurtigt og effektivt, er situationen en helt anden. Her kan en kugle med lavere vægt vise sig mere effektiv på grund af konstruktionen.

– Det er lovgivernes rådgivere naturligvis allerede opmærksom på og fremover vil man nok se nye regler på dette område. Men specifikt er det ikke mit indtryk, at vores design af fragmenterede blyfri kugler har været med i lovgivernes grundlag for eventuelle nye anbefalinger. Konkret er der flere forslag i høring, så det er meget veldefineret.

– Vores udvikling af bl.a. blyfri og ekspanderende ammunition er i høj grad “feed back” orienteret og her har vi haft særlig stor glæde af det britiske marked, hvor en stor del af det hjortevildtet, der nedlægges, skydes af hel- eller halv professionelle jægere med meget stor erfaring, lyder det fra Jakob D. Mønsted, Nielsen Sonic

Der har rejst sig mange spørgsmål i forbindes med overgangen fra bly til blyfri ekspanderende og fragmenterede riffelammunition. Er de effektive nok, hvordan påvirker de riflerne og hvordan er det lige med sikkerheden?

Jakob D. Mønsted er meget selvsikker, når det gælder projektilernes effekt i vildtkroppen. Vores efterhånden ret omfattende undersøgelser viser, at projektilerne ekspanderer HVER GANG uanset hvad de rammer på vildtkroppen.

På spørgsmålet om sikkerheden er han også overbevist om, at de nye typ fragmenterede ammunition overgår det meste af det, der i øjeblikket anvendes på f.eks. det danske marked.

– Vi har tilstræbt udvikling af et projektil, der har en meget flad kulgebane, og derfor relativt hurtigt går i jorden ved forbi skud. Og ved nedslaget kommer den særlige konstruktion også det sikkerhedsmæssige aspekt til gavn, da det har vist sig, at projektilet skærer sig ned i jorden. Det springer ikke på samme måde op, som man ser det hos flere andre og mere traditionelle projektiler.

Endelig har Jakob D. Mønsted godt nyt til dem, der måske forestiller sig, at det er forbundet med mere renholdelse af skyde med den nye type ammunition.

– Modsat mange andre former for blyfri jagtriffelammunition er vores lavet i messing. Det betyder, at man rent faktisk renser piben, hver gang man skyder med Sonic Ballistic Hunt. Dermed fungerer de helt modsat kobber-ammunition, som ganske rigtigt er forbundet med mere renhold efter f.eks. en dag på skydebanen.

– Vores nuværende serieproduktion er i første omgang rettet mod almindelig jagt – altså drivjagt, pyrschjagt og jagt i f.eks. Afrika og andre steder, hvor man i reglen holder sine skud indenfor det, man vil kalde moderate skudhold. Derfor er en flad kuglebane en meget stor fordel, da det giver minimal justering mellem de nære skudhold; 50 – 300 meter.

– Skal man på jagt i f.eks. bjergene, hvor der kan blive tale om lange skudhold, skal man være opmærksom på de begrænsninger, som der er med de nuværende serier fra Sonic Ballistic Hunt med lav BC værdi rent aerodynamisk, der betyder, at kuglen falder lidt hurtigere end andre tilsvarende typer projektiler, og at man derfor skal holde noget højere.

– Det er naturligvis klart, at vi på sigt vil arbejde på det segment af jægere, der driver jagt på lange distancer. Til denne jagtform vil vi naturligvis også udvikle blyfri fragmenterede kugler. Men det er ikke der, vi har vores fokus lige nu, lyder afslutningsvis fra Jakob D. Mønsted, der understreger, at der på nuværende allerede er mere end 50 forskellige projektiler i produktion hos Nielsen Sonic. Og de tre mest populære kalibre, vil meget snart være til salg som færdigladt ammunition i udvalgte Land & Fritid butikker.

Sonic Ballistic Hunt er fragmenterende blyfri messingprojektiler til jagt. Projektilerne består af ren messing. Når projektilet træffer målet, bliver en stift trykket ind i spidsen af projektilet, som mekanisk bliver fragmenteret i flere stykker. For store kalibre som .375, .416 og .458 er der 4 vinger, og derved 5 fragmenter. Den dansk udviklede riffelammunition kan købes hos Land & Fritid ligesom de kan bestilles hos Sonic Nielsen. 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »