banner_985x232_nyvraa

Traditionel bue og en stor brun sortbjørn så tæt på jægeren, at den stødte ind i pilespidsen, før der kunne afgives skud. Det er essensen i denne enestående filmoptagelse

Af Clay Newcom, Bear Hunting Magazine