Jagttid: 01.10.-31.01.

Sortand yngler ikke i Danmark, men landet er både fældnings- og overvintringsområde for arten.

Allerede i sensommeren samles tusindvis af sortænder i områder som farvandet syd for Læsø, Sejerøbugten og vest for Vadehavet for at fælde svingfjerene.

Ved midvintertid er antallet af sortænder i Danmark omkring 400.000 fugle, og de fleste er at finde i Kattegat eller vest for Vadehavet.

I april-maj trækker ænderne nordpå til yngleområderne i bl.a. Vestsibirien.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »