Her kan du finde svar på mange af de oftest stillede spørgsmål vedrørende våbentilladelse og opbevaring af våben

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

Af Redaktionen

 • Hvordan ansøger jeg om en våbentilladelse?
 • Hvad koster en våbentilladelse?
 • Hvor lang tid går der fra jeg søger, til jeg får en våbentilladelse?
 • Hvordan søger jeg om tilladelse til et skydevåben til brug i en skytteforening?
 • Hvad er reglerne for at overdrage min jagtriffel til en anden?
 • Jeg er flyttet, skal jeg have ny våbentilladelse?
 • Skal jeg have våbentilladelse til at købe et hardball/paintball våben?
 • Hvad er reglerne for opbevaring af våben?
 • Må jeg bruge en champagnesabel uden en våbentilladelse?

Hvor ansøger jeg om en våbentilladelse?

 • Du ansøger digitalt via politi.dk.
 • Betaling for afgiftspligtige ansøgninger sker ved sidste trin i det digitale ansøgningsskema.
 • Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan ansøgning ske ved at sende ansøgning med post til det administrative center. Ansøgninger kan printes fra politi.dk eller afhentes på den lokale politistation.

Hvad er prisen for en våbentilladelse?

Det koster 1.085 kr. (2021) for én afgiftspligtig våbentilladelse. Prisen er pr. skydevåben. Der ydes således ikke længere rabat ved flere våben.

 • Afgiften betales for indgivelse af ansøgningen – ikke for selve tilladelsen. Derfor tilbagebetales beløbet ikke, såfremt ansøgningen om våbentilladelse ikke imødekommes.
 • Følgende våbentilladelser er ikke afgiftspligtige:
 1. Gas- og signalvåben
 2. Blankvåben
 3. Genopladningstilladelser
 4. Sortkrudtstilladelser
 5. Ind- og udførselstilladelser
 6. Vekselpiber til riflede jagtvåben.
 7. Lyddæmpere
 • Det koster 200,00 kr. at få udstedt en erstatningstilladelse.

Dit jagttegn SKAL fornyes hvert år, hvis du har tilladelse til riffel.

Hvor lang tid går der fra jeg søger, til jeg får en våbentilladelse?

 • Oftest skal ansøgere forvente en sagsbehandlingstid på tre uger, regnet fra den dag, hvor politiets administrative center modtager ansøgningen.
 • Ekspeditionstiden kan variere afhængigt af årstiden, idet der er forskel på jagtsæsonerne.

Hvordan søger jeg om tilladelse til et skydevåben til brug i en skytteforening?

 • Skydevåben til brug i en skytteforening skal registreres i Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).
 • På skytteorganisationernes hjemmesider www.skytten.dk og www.skytteunionen.dk er der adgang til ansøgningsskemaerne SKV2 om våbenpåtegning for medlemsvåben og SKV4 om ansøgning om foreningsvåben.
 • Skytteforeningsmedlemmet udfylder blanketsættet og afleverer det til sin skytteforeningsformand, der attesterer, at ansøgeren er medlem eller aktivt skydende medlem og sørger for at indsende blanketsættet til Skytteforeningernes Våbenregistrering.

Hvad er reglerne for at overdrage min jagtriffel til en anden?

 • En jagtriffel må kun overdrages til en person, der kan fremvise en gyldig våbentilladelse til det pågældende våben samt billedlegitimation (pas, kørekort m.v.).
 • I tilfælde af salg skal sælger sikre sig, at køber har fået våbentilladelse til den konkrete riffel, samt ligeledes ved fremvisning af billedlegitimation sikre sig, at køber er den person, han udgiver sig for, når våbnet overdrages.

Jeg er flyttet. Skal jeg så have ny våbentilladelse?

En våbentilladelse følger folkeregisteradressen. Derfor er det ikke nødvendigt, at foretage ændringer i tilladelsen.

Hvis man derimod ændrer opbevaringsadresse, skal dette meddeles politiet, og en ny tilladelse skal udstedes.

Adresseændringen er afgiftsfri.

Hvordan skal mine våben opbevares?

Skydevåben og ammunition skal opbevares i godkendt sikringsskab

 • Ind til 25 skydevåben eller 10 særligt farlige skydevåben skal opbevaring ske minimum i EN 1143-1 grade 0 eller sikringsniveau svarende hertil.
 • Over 25 skydevåben eller flere end 10 særligt farlige skydevåben skal opbevaring ske i minimum EN 1143-1 grade 1 eller sikringsniveau svarende hertil
 • Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg. skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.
 • Nøgler skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
 • Personer fra samme husstand kan anvende samme våbenskab
 • Ammunition kan opbevares sammen med skydevåben

Knive, hvortil der kræves våbentilladelse, skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Skal jeg have min kvittering for anmeldelse af haglgevær på mig, når jeg er på jagt?

Ifølge lovgivningen skal kvittering for anmeldelse af glatløbet haglgevær på forlangende kunne fremvises for politiet. Det vil sige, at ejer af et glatløbet haglgevær skal kunne finde den godkendte anmeldelsesblanket frem, hvis politiet kræver dette.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at forny min våbentilladelse?

Hvis du ønsker at komme af med dit våben, er der følgende muligheder:

 • Overdrage våbnet til en privatperson med gyldig våbentilladelse til det pågældende våben
 • Overdrage våbnet til en våbenhandler
 • Indlevere våbnet til lokalpolitiet til destruktion.

Hvordan måles totallængde og pibelængde på et skydevåben?

Totallængden på et våben er længden fra pibespids til skæftets bagstykke.
Pibelængden på et våben er længden fra pibespids til bagkanten af patronkammeret (altså pibe/løb inklusiv patronkammer).

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 131)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »