Selv om de stående hunde ofte anvendes i skov og andre bevoksede områder, er det alligevel de færreste, der fra starten arbejder målrettet med den unge hunds søg i skov

Af Michael Sand

Artiklen er en del af serien JAGTHUNDENS TRÆNING.
De allerede publicerede artikler kan ses ved at klikke HER

I Danmark har vi lange og stolte traditioner for at træne de stående hunde til markjagt. Både forår og efterår bruges der meget energi på at sætte hunden op til den kommende jagt- og markprøvesæson. Men når jagtsæsonen begynder, og markprøveperioden er forbi, er det åbne land som blæst for jægere og jagthunde. Da er de på jagt i skoven. 

Men kun de færreste træner hunden i skoven inden jagtsæsonen, og først når de er færdigtrænet i marken, kommer de med på skovjagt. Man må kravle, før man kan gå, har filosofien været. Men prioriteringen er ikke særlig logisk.

Allerede når hvalpen er omkring 6 måneder gammel, bør den være dus med de arbejdsopgaver, den skal udføre som voksen. Naturligvis skal den også vide, hvordan den skal arbejde i skoven. Venter man med at træne hunden i skov og krat til den er 1½-2 år gammel, kan dressuren nemt ende i en hård kamp, som man i sidste ende risikerer at tabe.

En af forklaringerne på, at kun de færreste arbejder ihærdigt på skovarbejdet, er, at der ikke afholdes skovprøver for de stående hunde. Og da mange bruger prøverne som mål for jagthundens træning, er skovdisciplinen ikke særlig højt prioriteret i dressuren, som sigter direkte på prøverne.

Stort set alle markprøver afholdes i åbent terræn, og kun fuldbrugsprøverne har skovsøget som en af de mange discipliner. Men fælles for alle markprøver er, at det kun tæller positivt i dommerbogen, når hunden finder sneppe, agerhøne og fasan. At hunden finder hare eller råvildt giver ingen præmie.

Jo mindre interesse den viser hårvildt, jo bedre er det. Men når hunden skal med på jagt, er situationen en ganske anden. Nu skal der også hårvildt for bøssen, og den hund, som kan sende ræv og buk ud af skovsåterne, scorer mange point hos de posterede skytter. 

Det kan dog ikke anbefales, at den stående hund driver med råvildt og hare. Alligevel kan den sagtens gøre stor nytte på jagter, hvor det primært drejer sig om at få vildtet frem mod skytterne, der står på post.

Hundens søg i skoven er alene tilstrækkeligt til at presse løbende vildt frem eller tilbage. Også uden at hunden hænger i haserne på det. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »