Trods enighed i Jægerforbundets Fællesudvalget om, at Råvildtforeningen bør være medlem, står foreningen stadig uden for.

Foreningen af Danske Buejægere sagde ommer. Og den fik de: En revurdering i Fællesudvalget under Danmarks Jægerforbund om Råvildtforeningens eventuelle medlemskab af dette. Emnet blev drøftet på Fællesudvalgets møde i Nordjylland 18. februar. Her informerede Birger Olsen, næstformand i Foreningen af Danske Buejægere, om Råvildtforeningen og dens politik. Desuden gav han udtryk for, at der var så mange sammenfaldende interesser, som kunne berettige til, at Råvildtforeningen blev medlem af Fællesudvalget, i hvilket i forvejen kun mindre jagt- og vildtrelaterede foreninger er repræsenteret, fx Danske Herregaardsjægere. Blandt mødedeltagerne var der en generel holdning til, at det måske var gavnligt for både Råvildtforeningen og Fællesudvalget, at man sad ved samme bord, og ad den vej kunne drøfte tingene og måske få en større gensidig forståelse for hinandens argumenter, frem for at diskutere på afstand i medierne (utvivlsomt adresseret til Netnatur.dk., red.)

. Og da Fællesudvalget kun er et rådgivende organ, og de enkelte organisationer stadig fastlægger sin egen politik så mødets deltagere ingen fare i et samarbejde. Leif Engsbye, Fællesudvalgets formand, ville dog overveje sagen endnu en gang og drøfte den i Jægerforbundets hovedbestyrelse. I referatet fra mødet på Jægerforbundets hjemmeside meddeles, at Engsbye nu har drøftet sagen med Jægerforbundets hovedbestyrelse, og denne fastholder, Råvildtforeningen ikke kan optages i Fællesudvalget, da Råvildtforeningen ikke er repræsentativ for danske jægeres holdning til råvildt, og at Jægerforbundet ønsker en holdningsbearbejdning for at forbedre vilkårene for råvildtet, hvor der er behov for det. Det udelukker dog heller ikke, at Råvildtforeningen kan inviteres med til et møde, hvor den kan få mulighed for at fremlægge synspunkter. Referatet har ikke uventet vakt røre. Dels har hovedbestyrelsens indblanding i sagen på ny sat fokus på, om det er et anliggende for denne eller alene medlemmerne af Fællesudvalget at afgøre, hvem der skal være medlem af udvalget. Det andet, der vækker harme, er informationen i referatet, at der skal have fundet en dialog om Råvildtforeningens medlemskab af Fællesudvalget sted i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har nemlig ikke holdt møde siden 4.-5. januar. – Der har været en mailkorrespondance om emnet i hovedbestyrelsen. Personligt har jeg dog ikke deltaget i debatten om, hvorvidt Råvildtforeningen bør være medlem af Fællesudvalget, siger hovedbestyrelsesmedlem Christian Clausen, Danmarks Jægerforbunds Region 6. Foreningen af Danske Buejægere har bemærket den holdning, Jægerforbundets hovedbestyrelse åbenbart har til Råvildtforeningens eventuelle medlemskab af Fællesudvalget. Emnet vil blive sat på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde.

– Her vil vi overveje, om vi vil bruge mere tid på Fællesudvalget. Hvis man i Fællesudvalget kun vil snakke med dem, man er enige med, så kan udvalget ikke bruges til noget. Hele denne sag har kørt for meget på Jægerforbundet. Desuden har Fællesudvalget måske ikke den værdi, vi oprindelig troede, det havde, siger Gert Ladefoged Jensen, formand for Foreningen af Danske Buejægere. Formanden for Råvildtforeningen, Mogens Hartmann på Sydsjælland, ser til med stor forundring, men ønsker at følge udviklingen tæt uden at kommentere på den seneste udvikling. Tavshed er guld, mener han.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...