Hvordan forvalter staten jagten på de offentlige arealer? Du kan blive lidt klogere på dette område her

Af Miljøstyrelsen

På de statsejede arealer er jagttrykket generelt væsentligt lavere end på tilsvarende privatejede arealer.

Politik for jagt og vildtforvaltning på Naturstyrelsens arealer

Retningslinjer for medarbejderes jagtdeltagelse

Færdsel i skoven, når der er jagt i skoven

Jagtudleje

Naturstyrelsen udlejer jagten på arealer til større eller mindre grupper af jægere.

I jagtlejekontrakterne fastsættes reglerne for jagtudøvelsen. Indtægterne fra jagtudlejen giver et væsentligt bidrag til statsskovenes drift.

Jagtudleje i statsskovene

Kongehusets jagter

Jagtretten på arealer i blandt andet Vestjylland og københavnsområdet tilhører kongehuset. I det omfang kongehuset ønsker at benytte sig af jagtretten, træffes de nødvendige aftaler med den kongelige jægermester.

Kronhjort

KLIK og læs mere om Jagt på offentlige arealer

Nyjægerjagter

Der holdes hvert år nyjægerjagter for nye jagttegnsløsere. Se nedenstående link.

Nyjæger

Invitationsjagter

Der holdes hvert år et antal invitationsjagter, hvor medlemmer af de lokale jagtforeninger, brugerråd, jægerfora, samarbejdspartnere, frivillige med flere inviteres til at deltage.

Styrelsens jægere

Der er ansat personale i Naturstyrelsen, der forestår jagt- og vildtforvaltningen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »