Den danske regering har afsat 453.775 kr. til Jægerforbundets indsamling af tænder til aldersvurdering af kronvildt. En indsamlingen, som i 2017/18 resulterede i 192 indsendte kæber fra nedlagte krondyr

Af Redaktionen

Regeringen har bevilget 453.775 kr. til tandsnitsanalysen.  Det kan man læse på Jægerforbundets hjemmeside i en opdatering fra d. 28. marts 2018

De danske jægere støtter dog ikke Jægerforbundets frivillige indsamling af tænder fra nedlagt kronvildt og i jagtsæsonen 2017/18 blev der kun indsendt 192 kæber/tænder til aldersvurdering.

Hvad der er årsag til den manglende tilslutning, kan der kun gisnes om, men metoden har været genstand for endog meget stor diskussion, da det har været fremført, at tandsnitsmetoden ikke er anvendelig under danske forhold.

Statsstøtte til DJ’s indsamling af tænder fra nedlagt kronvildt

Årligt nedlægges der over 10.000 krondyr i Danmark og en ukendt andel af disse er hjorte. I sæsonen 2017/18 modtog Danmarks Jægerforbund – der administrerer den nu statsstøttede indsamling – kun 192 kæber/tænder fra nedlagte krondyr. Indsamlingen støttes af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med 453.775 kr

Dette forhold var Danmarks Jægerforbund bevidste om, da debatten om aldersvurdering af kronvildt via tandsnit tog sin begyndelse for flere år siden.

Derfor betingede forbundet sig, at metoden skulle testes på dansk grund, inden den evt. kunne tages i anvendelse og bruges som pejlemærke på den danske afskydning og dermed i sidste ende som pejlemærke på aldersstrukturen i bestanden af levende hjorte.

Det blev DCE, Aarhus Universitets opgave at validere tandsnitsmetoden under danske forhold.

Men metoden bestod efter meget at dømme ikke den udførte test på dansk grund. Fagfolk – herunder en vildtbiolog og to ph.d’er i statistik  – har dumpet testresultatet.

Klik og læs Egon Bennetsens KU-konklusion eller Jægerforbundets redaktion anklaget for bevidst at føre læserne bag lyset

Danmarks Jægerforbund har dog ændret holdning, siden de fremførte kravet om at få tandsnitsmetoden godkendt under danske forhold. Måske fordi metoden med baggrund i den gennemførte test ikke kan godkendes under danske forhold.

I dag finder forbundet det tilstrækkeligt, at metoden bruges af andre lande.

Danmarks Jægerforbund mener med andre ord, at indsamling af tænder fra nedlagte krondyr er vigtig, selv om metoden ikke viste den sikkerhed i aldersvurdering, som man ønskede.

“Der er talt meget om tandsnit den sidste tid, og der er gjort et heftigt forsøg på at få det fremstillet som om, at metoden ikke virker. Fakta er, at den virker …”

Det udtaler Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen bl.a. under møde i Midtjylland d. 17. marts 2018, hvor også tandsnitsmetoden var til debat.

KLIK og læs: Referat fra kredsmøde 2018

Selv om formanden indrømmer, at den gennemførte test af metoden under danske forhold ikke er udført, som den er beskrevet af DCE, har Jægerforbundet alligevel søgt om statsstøtte til at administrere tandsnitsmetoden.

KLIK og læs: Chokerende mail i hjortesag

Landets siddende minister Esben Lunde Larsen er åbenbart af samme opfattelse, kan man læse på Jægerforbundets hjemmeside.

Den aktuelle opdatering nævner dog ikke, at Nævnet for videnskabelig uredelighed p.t. behandler en klage indsendt af vildtbiolog, der anker DCE-forskers validering af tandsnitsmetodens anvendelighed under danske forhold.

Læs også: DCE forsker indklages for videnskabelig uredelighed

Se også Esben Lunde Larsens udtale sig om tandsnitsmetoden. Dato for optagelse fremgår dog ikke af nedenstående Youtube-video med landets miljø- og fødevareminister, men – oplyses det i tilsendt mail d. 9. april 2018 af DJ-pressechef: “Videoen er godkendt af ministeren med aftalt offentliggørelse den 28. marts”

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »