Vildthandlerne oplever en stadigt stigende interesse fra danskerne om at få vildsvin på menuen …

Af Redaktionen 10. august 2014

Det er dog ikke nemt at dække efterspørgslen med vilde vildsvin i Danmark.

Et vildsvin skal jo leve vildt, før det med rette kan kaldes et vildsvin – og det er endnu ikke muligt i dagens Danmark.

Det er således kun de danske jægere, der jager i udlandet, der har muligheden for at nyde rigtige vildsvin på Weber’en i dag – eller også skal man have en god forbindelse til en jæger, som man mod gode ord kan få noget kød fra.

– Vi har i den senere tid oplevet en efterspørgsel efter vildsvin som aldrig før,

fortæller Tom Larsen fra Klosterhedens vildt, der normalt sælger vildsvin fra Tofte Skov i Lille Vildmose. Her er arealet på 8.000 tdl., så disse vildsvin kan godt betegnes som fritlevende rent gastronomisk. Men leverancen herfra kan langt fra dække forbrugernes behov.

– Et vildsvin bliver jo det, som det spiser. Det har vi taget konsekvensen af, og har nu startet en import af vildsvinekød fra Polen. Vildsvinene her er alle nedlagt på den frie vildtbane, og er således den ægte vare.

De danske jægere, som selv insisterer på at levere vildtkød til eget bord, må så væbne sig med tålmodighed og afvente, at det stigende antal invandrende vildsvin sydfra får etableret sig med en fast bestand i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »