Udsætning af tamænder til jagt er ikke længere tilladt, oplyser miljødirektoratet i Norge, som hævder, at ulemperne ved udsætningerne vejer langt tungere end fordelene 

Af Redaktionen

Under overskriften “Stop for godsejernes andejagt” sætter Norsk Rikskringkasting (NRK) fokus på udsætning af gråænder på et norsk gods. Godset udsætter årligt cirka 8.000 ænder.

På baggrund af ny viden om de negative konsekvenser for blandt andet biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd, konkluderer vi, at de negative sider vejer væsentlig tungere end de positive i denne sag.

Det udtaler direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til NRK

Besøger Rema 1000

Kun 2.200 ud af 8.000 udsatte ænderne nedlægges, påpeges det i en rapport, som ligger til grund for forbuddet. Og den lave  jagtlige udnyttelse er med til at skabe de problemer, som man finder vejer tungere end fordelene.

Medvirkende til, at man nu indfører forbud mod udsætning af gråænder, er i følge NRK, at de overlevende ænder har forsøgt at besøge en Rema 1000 butik.

Ligeledes har de overlevende fugle skabt trafikale problemer, når de er gået over selv mere trafikerede veje.

Heller ikke dette har gavnet sagen.

Norges jeger- og fiskerforbund har ligeledes kritisert udsætningsjagten på ænder for ikke at  have noget med jagt og norske jagttraditioner at gøre. Norsk Ornitologisk Forening mener desuden, at “rigmandsjagen”  fører til genetisk forurening af de norske gråænder

Jæger er imod udsætning

Udsætningen er bl.a. kritiseret af norske ornitologer, dyreorganisationen NOAH samt en naturfotograf.

Blandt de fremførte synspunkter mod udsætningen af gråænder – som er svenske – har det også været fremført, at jagtformen giver norske jægere et dårligt ry, da ænderne i følge udtalelser til NRK bliver destrueret efter jagten.

En talsmand for det involverede gods mener dog, at beslutningen er et tab for alle.

Vi har forsøgt at være objektive, men må konstatere, at dem som råber højst i medierne får deres synspunkter igennem.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1653939501323224

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »