Den store hornugle høres oftere, end den rent faktisk ses. Faktisk kan dens dybe karakteristiske tuden høres på en afstand på op til fire kilometer

Af Redaktionen

Med en kampvægt på mellem 2 og 4 kilo, lever den store hornugle fuldt og helt op til sit navn. Længden er mellem 60 og 75 centimeter. Vingefanget, som er på mellem 160 og 190 centimeter, burde kunne imponere selv de fleste.

Tyske udsætninger af stor hornugle (Bubo bubo) fra opdræt har resulteret i, at arten, der ellers uddøde i Danmark i slutningen af 1800-tallet, atter er at finde i den danske fauna. Ynglebestanden udgør 30-35 par, alle i Jylland.

For ikke at forstyrre stor hornugle, holdes de kendte redepladser så vidt muligt hemmelige for offentligheden.

Levevis

I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at stille store krav til yngleområdet.

Stor Hornugle

Reden placeres oftest på jorden.

Reden placeres oftest på jorden, men til tider genbruges gamle rovfuglereder.

Uglerne lever af fugle og pattedyr, især ringduer, hættemåger, kragefugle, pindsvin og brune rotter.

Det er dog vigtigt, at der er ro omkring reden i yngletiden.

“Tidligere var stor hornugle meget eftertragtet af mennesker. Ungerne blev fanget og opdrættet til såkaldte kragefugle. De lokkede krager til, hvilket gjorde det lettere for jægerne at skyde dem.”

Den ældste registrere stor hornugle, som man kender til, blev 19 år gammel. I fangenskab derimod har man eksempler på stor hornugle som har rundet 60 år.

Sådan er stor hornugle beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Bonn-konventionens liste II
Bern-konventionens liste II
Fredet
CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A

Hvad kan hjælpe den store hornugle?

Det vigtigste krav til levestedet synes af være ro omkring reden. Man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra reden fra 1. februar til juli.

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »