De danske landmænd har i år ansøgt om støtte til naturpleje på et samlet areal på størrelse med Møn

Af Landbrugsstyrelsen

Danske landmænd viser igen i år stor interesse for at udføre naturpleje med græssende dyr eller høslæt.

I alt har landmænd søgt om tilskud til pleje af græs- og naturarealer for 199,6 mio. kr., svarende til pleje af værdifuld natur på cirka 20.500 hektar i 2018.

Plejen sikrer biodiversiteten ved at holde områderne lysåbne til gavn for mange planter, fugle og insekter.

Nogle typer natur passer ikke sig selv og skal hjælpes på vej af græssende dyr eller slåning, hvis vi vil sikre mangfoldigheden og biodiversiteten. Jeg er derfor glad for, at danske landmænd viser så stor opbakning til at lave naturpleje, og at vi kan imødekomme alle ansøgninger, siger vicedirektør Jacob Nielsen fra Landbrugsstyrelsen.

Alle ansøgninger imødekommes

Interessen for at lave naturpleje har været større end forventet, og budgettet lød oprindeligt på 180 mio. kr. til pleje af græs- og naturarealer i 2018. Men Miljø- og Fødevareministeriet har sikret, at alle landmænd, der lever op til betingelserne for at få tilskud til naturpleje, får det.

Tilskuddet til pleje af græs- og naturarealer løber over en femårig periode, hvor landmænd forpligter sig til enten at lade dyr afgræsse arealet eller tage høslæt.

Ordningen pleje af græs- og naturarealer er medfinansieret af EU’s landdistriktsprogram.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...