Er der rod i naturens orden, og sætter råerne lam over en længere periode end de gjorde tidligere? Læs med her!

Det første nyfødte rålam blev i år spottet på Sydsjælland 2. maj, og det har efterfølgende vist sig, at det faktisk var set både dagen og næsten en uge før, Henning Kørvel fik fotos af det, hvilket betyder, at det var født i sidste uge af april. Det er virkelig tidligt, men mange råer har stadig ikke født deres lam, og de sidste råer vil i Østdanmark først sætte lam i første uge af juli.

Tekst og foto: Henning Kørvel

Nogle jagtudøvere mener, at der er rod i naturens orden, og at råers fødsler af lam således er spredt ud over længere tid end tidligere, hvor der var en spredning på to måneder.

Der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det forholder sig sådan.

Mens der blev forsket i råvildt på Kalø af Helmuth Strandgaard fra Vildtbiologisk Station, blev det konstateret, at de første lam sås der 5. maj, og de seneste lam 8. juli.

Som det ses, blev lam på Kalø født gennem over to måneder, og gennemsnitsdatoen for lammefødsler på Kalø, som man kan bruge som indikator på forholdene i Østdanmark, var 2. juni.

En ny tendens?

Hvis der skulle opstå en ny tendens, således at lam i Østdanmark fødes noget senere end 8. juli, vil det være værd at undersøge årsagen til dette, fordi det vil være en nyhed.

Fordi det af indlysende grunde vil variere, hvornår råer bliver drægtige og således kan beslås, vil fødslerne af lam variere tilsvarende.

Selv om jeg så og tog fotos af det første rålam på Enø på Sydsjælland 2. maj, viser det sig, at en anden person havde spottet lammet dagen forinden, og andre personer igen havde set lammet fire-fem dage forinden, hvilket betyder, at det var født sidst i april.

Råen med sit lam, som blev fotograferet 2. maj om morgenen, viste sig at være født sidst i april, fordi det var set både dagen før og fire-fem dage forinden.

Da jeg 31. maj om morgenen var på Enø igen, spottede jeg både en rå med et lam og en drægtig rå, som endnu ikke har sat lam.

Selv om det første lam blev set for over en måned siden, så er det derfor ikke underligt, at nogle råer endnu ikke har født, fordi fødslerne som sagt er spredt ud over to måneder, men at der ikke fødes mange lam i juli.

I Vestjylland fødes lam senere end i Østdanmark. På Borris Skydeterræn er de første lam set 24. maj og de seneste 11. juli, men den overvejende del af lammene bliver dog født i tredje uge af juni.

Rå åd lammets afføring

På Enø har John Bang Jørgensen, der følger med i naturens gang på øen, i år set et fænomen, som han aldrig tidligere har iagttaget, nemlig at en rå åd sit lams afføring, mens lammet diede.

– Jeg har aldrig nogen sinde set noget lignende. Er det virkelig normalt, spørger han, og hvis læsere kan bekræfte, at de har kendskab til noget tilsvarende, så giv redaktionen et praj.

Under Enø Naturgruppe på Facebook kan du se en kort videofilm, som John Bang Jørgensen optog, da mor og lam blev forenet efter en kraftig regnbyge, og hvor det ses, at hun æder lammets afføring, mens lammet dier hende.

Drægtig Rå

Drægtig rå, fotograferet 31. maj om morgenen, som endnu ikke har sat lam, uagtet at det første lam på Enø blev født sidst i april, og foto af det blev taget 2. maj om morgenen.

Ud fra hensynet til at beskytte lammet imod rovdyr, er det et fornuftigt træk, at råen æder lammets afføring, så færten fra det ikke ligger i terrænet og kan  lokke ræve til. Og det er antagelig i det lys, at hændelsen skal ses.

Når vi ikke har hørt om det tidligere, så kan det bero på, at ingen tidligere har iagttaget fænomenet, eller at det forekommer yderst sjældent.

Uanset hvilke af de to parametre, man vælger at fæstne lid til, så lyder det plausibelt, at råen for at kunne beskytte sit lam imod rovdyr, æder afføring og drikker urin direkte fra kilden, men at det er sjældent at få det at se, og derfor er videooptagelsen som kan ses på Enø Naturgruppe, intet mindre end unik.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »