Stormmågen er vidt udbredt i Danmark. Den kan i udseendet minde lidt om sølvmågen, men stormmåge er dog både mindre og mere slank

Af Redaktionen

Stormmågen (Larus manus) er 40 til 46 centimeter lang og har et vingefang på mellem 99 og 108 centimeter

Stormmågen ligner med sine grå vingeoversider en formindsket udgave af sølvmågen. Dog er stormmågen klart mindre, slankere bygget og med smallere vinger. Derudover er hovedfaconen mere rund. Næbbet er gulligt og spinkelt, fødderne gulgrønne og øjet er mørkt.

Stormmåge har altid en sort prik yderst på yderste håndsvingfjer, modsat sølvmågen.

Unge stormmåger har en mere gråbrun overside med ren hvid hale samt med et bredt sort endebånd.

Udbredelse

Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger. Mågen forekommer i den nordlige del af Europa og Asien.

Stormmågen yngler kun spredt i landene syd for Tyskland og Holland.

Sydligere end Schweiz yngler kun få stormmåge par. Stormmågen kan findes over det meste af landet.

Den findes især langs fjorde og de danske kyster, hvor den yngler på små øer og holme. Den yngler desuden også enkelte steder i indlandet, hvor den ofte holder til i åbne hedemoser.

“Stormmågen fouragerer gerne på lossepladser.”

Stormmågen er slet ikke kræsen. Dens føde består både af insekter og orme, som den finder på pløjemarker. På menukortet står også fisk og ådsler.

Sådan er stormmågen beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Fredet

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »