Danske jægere er modstandere af tvunget medlemskab af et hjortelaug. Flere end 9 ud af 10 stemmer nej i den igangværende FB-undersøgelse, som skal ses i lyset af de forslag, der er udgået fra Den Nationale Hjortegruppe …

Af Redaktionen

Den Nationale Hjortegruppes forslags er tilsyneladende helt ude af trit med de danske jægeres ønsker.

De vil ikke tvinges ind i hjortelaug, som det forslås af Den Nationale Hjortevildtgruppe, som Danmarks Jægerforbund har formandskabet for.

Det viser igangværende undersøgelse.

Flere end 9 ud af 10 mener ikke tvunget medlemskab skal være en forudsætning for at drive hjortejagt i Danmark. Mandag morgen d. 13. juli er der 18, der er for, mens hele 241 har stemt nej til forslaget.

Undersøgelsen er igangsat på baggrund af debatten, der udsprang af FB-gruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”, som fredag aften satte sindene i kog, da et tilsyneladende ikke tidligere set notat blev genstand for en voldsom debat.

Blandt de forslag, som Den Nationale Hjorteguppe har i spil, er bl.a. tvunget medlemskab af et hjortelaug.

Det er naturligvis ikke muligt at tvinge folk ind i en forening. Men hvis ikke jægerne og grundejerne vælger at tilslutte sig lauget risikere de at blive frataget dele af deres jagtrettigheder. Og det er set i det lys, at undersøgelsen er igangsat.

Undersøgelsen er naturligvis langt fra repræsentativ for de danske jægeres ønsker, men er p.t. det eneste barometer på holdningen til tvunget medlemskab af et hjortelaug.

Undersøgelsen fortsætter og vil sikkert flytte sig som tiden og debatten udvikler sig. Men p.t. lyder der altså et rungende nej til tvunget medlemskab af et hjortelaug.

 

%d bloggers like this: