Strandjagtforening frygtede, at de ville miste deres bådeplads, hvor dens klubhus findes, men frygten blev gjort til skamme og bådepladsen reddet på målstegen

Tekst og foto: Henning Kørvel

Der er glæde i Næstved Strandjagtforening, efter at Næstved Byråd har besluttet, at når erhvervshavnen flyttes ud fra byen, så skal den nye havn anlægges på Stenbæksholm på den vestlige side af kanalen.

To placeringer var i spil, og hvis byrådet havde valgt Ydernæs på østsiden af kanalen, ville strandjagtforeningen have mistet sin bådeplads, og Næstved Sejlklub en jollehavn.

Den ubekendte faktor på østsiden er den gamle lossepladsgrund, og fordi oprensningen kunne koste et stort millionbeløb, og den nye havn uden problemer kan anlægges på vestsiden, fordi arealet er landbrugsjord, så er der lettelse i strandjagtforeningen over byrådets beslutning.

Næstved Strandjagtforening vidste i mange år ikke, om den var købt eller solgt, fordi Næstved Kommune havde kig på Ydernæs som nyt sted for erhvervshavnen, som byrådet ønskede flyttet ud af byen for at kunne omdanne havnen til boligområde med butikker og restauranter.

Strandjagtforeningen frygtede med rette, at den nye havn i den oprindelige plan ville beslaglægge deres bådeplads, hvor dens klubhus findes, og Næstved Sejlklub ville miste en jollehavn.

Men både Næstved Strandjagtforening og Næstved Sejlklub kan nu ånde lettet op, fordi byrådet har besluttet, at erhvervshavnen skal anlægges på Stenbæksholm på den vestlige side af Næstved Kanal.

– I 2024 regner vi med, at de første skibe kan benytte havnen på Stenbæksholm, og herefter vil de første nye beboere kunne flytte ind i den nye havneby, siger borgmester Carsten Rasmussen (S) til Ugeavisen Næstved.

På arealet på Stenbæksholm over for Næstved Strandjagtforenings bådeplads har Næstved byråd nu besluttet at anlægge den nye erhvervshavn.

Det største byudviklingsprojekt

Udflytningen af erhvervshavnen er et af de største byudviklingsprojekter i Næstveds historie, når Næstved Havn fra 1938 skal omdannes til en ny bydel, hvor de kommende beboere får udsigt til kanalen, og større fartøjer stadig vil benytte svajebassinet i inderhavnen.

Den nye erhvervshavn på Stenbæksholm får 300 meter kajanlæg og bliver således mindre end den nuværende erhvervshavn.

Men der skal være plads til de nuværende aktører på havnen, og der vil også være mulighed for, at den vil kunne udvides, hvis der viser sig at være behov for det.

Bestyrelsesmedlem Thomas Larsen og formanden, Lucas Sonne var ikke bekendt med den alternative placering på Stenbæksholm, men det er gode nyheder, siger formanden.

To placeringen af den nye erhvervshavn var i spil: Ydernæs og Stenbæksholm på hver sin side af Næstved Kanal. På Ydernæs ejer Næstved Kommune et areal på 27 hektar, men da det ikke lykkedes at nå til enighed om at placere erhvervshavnen der, var der til gengæld enighed om placeringen på Stenbæksholm, hvor der findes en flyveplads til sportsfly, og der indtil 1970-erne endvidere fandtes flugtskydebane.

En ukendt faktor gemmer sig på Ydernæs, idet der her tidligere var åben losseplads. Men fordi det ikke vides, hvad lossepladsgrunden gemmer på, kan oprensningen løbe op i et stort millionbeløb. På Stenbæksholm er arealet landbrugsjord, og den nye erhvervshavn vil kunne anlægges her uden problemer.

Alternativet var en god nyhed

Den nye erhvervshavn, der vil blive anlagt på et areal, som Næstved Havn har købt, vil blive kombineret med et svajebassin til mindre skibe, mens større skibe bliver nødt til at sejle ind til den nuværende havn for at kunne vende. Man regner med, at 150 skibe årligt vil få behov for at benytte sig af denne løsning.

Den nye erhvervshavn skal holdes inden for et budget på 70-80 millioner kroner, hvilket gælder inklusive anlæggelse af kørevej mellem Stenbæksholm og Karrebækvej.

Med den nye havn løses et støjproblem, fordi den tunge trafik fra byen fjernes.

Glimt fra en arbejdsdag på bådepladsen. Et redskabsskur i tilknytning til klubhuset bliver renoveret. Generalforsamling og andre arrangementer afvikles i klubhuset.

– Det siger sig selv, at det er tåbeligt, at vi opbevarer grus, sten og trækævler på byens dyreste adresse. Nu får vi mulighed for at anlægge en helt ny bydel tæt forbundet med den eksisterende bymidte, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Lucas Sonne, formand for Næstved Strandjagtforening siger, at placeringen af erhvervshavnen på Stenbæksholm på en vestlige side af Næstved Kanal var ukendt for foreningen, før den blev meldt ud efter vedtagelsen i byrådet.

– Det var ikke en del af den plan, vi fik forelagt. Så det kom lidt bag på os, men det var gode nyheder, at der er fundet et alternativ (Stenbæksholm, red.), siger Lucas Sonne.

Næstved Strandjagtforening har mange aktivitetstilbud. Thomas Larsen (til venstre) og Lucas Sonnne ses her i foreningens havjagtbåd, som udlejes til medlemmer. Foreningen har cirka 300 medlemmer.  

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »