Strømhalsbåndet har været forbudt i Danmark siden år 2000, men i nogle lande kan halsbåndet stadig anvendes under særlige forhold, hvilket har fået norsk forsker til at se nærmere på effekten af det elektriske dressur-halsbånd

Af Redaktionen. Arkiv-artikel fra 2014. Arkivfoto fra Argentina.

“Selvom du vælger at træne din hund på kant med loven ved hjælp af et strømhalsbånd, får du ikke nødvendigvis bedre resultater ud af det.

Et nyt studie viser nu, at effekterne af hundetræning med og uden strøm er stort set de samme.” Det skiver Videnskab.dk, som har valgt at oversætte den norkse forsker Ulla Gjeset Schjølberg artikel fra forskning.no

I Norge er det udelukkende tilladt at bruge strømhalsbånd under kontrollerede forhold til at forhindre hunde i at jage græssende dyr som f.eks. får.

Læs også: Dømt for brug af strømhalsbånd 

Tidligere blev det også anvendt af danske hundetrænere for bl.a. at komme såkaldt harepiskeri til livs. Siden år 2000 har det dog været forbudt at anvende strømhalsbånd og modsat i Norge tillades det heller ikke anvendt under kontrolerede forhold.

Men selv om Norge kun tillader brug af strømhalsbånd under kontrolerede forhold kan halsbåndene stadig erhverves på norske hjemmesider, hvilket indikerer, at der i et eller andet omfang stadig foregår hundetræning ved hjælp af elektriske dressurhalsbånd.

Men i følge den norske undersøgelse kan man opnå lige så gode resultater uden brug af strøm. Det kommer næppe som den helt store overraskelse i danske jagthundemiljøer, men nu underbygges påstanden med en videnskalbelig undersøgelse.

“Studiet viser at halsbåndet ikke alene øger stressniveauet og ubehag hos hunden, men at dressur uden strøm kan levere lige så gode resultater” hævdes det på forskning.no.

Forskerne udførte derfor forsøg, hvor de inddelte hunde og ejere i tre forskellige grupper.

Hundene i den første gruppe skulle trænes ved brug af strøm, udført af en professionel træner, den anden skulle dresseres af de samme trænere, men uden brug af strøm, og den tredje skulle trænes af andre trænere uden strøm.

Hundene gennemførte to træningsforløb à femten minutters varighed hver dag i fem dage. Forløbene blev filmet, så man kunne studere adfærden. Derudover målte forskerne hundenes spyt og urin for at se efter ændringer.

Konklusionen på undersøgelsen var ret klar: Hunde udsat for strøm var mere stressede under træningen.

“Resultaterne viste, at de hunde, der havde strømhalsbånd på, var betydeligt mere anspændte, gispede mere og var mindre optagede af miljøet omkring dem” lyder det fra forskerne som også bemærkede at nogle af hundene under træningen med strøm pludselige trak sig væk fra træneren.

Undersøgelsen kunne dog ikke påvise betydelige forskelle i urin- og spytmålinger.

Træningningsforløbet var delt op i små daglige lektioner og efter afslutning af undersøgelsen var størstedelen tilfredse med træningsforløbet uanset hvilke problemer de havde haft med hundene og hvilken træningsmetode de havde anvendt, hævder den norske forsker.

Der var ikke nogen betydelig forskel på resultaterne af de forskellige programmer, og ejerne svarede, at de følte sig sikre på, hvordan de selv skulle gennemføre den videre træning af hundene.

Ejerne fra den første gruppe, som anvendte strøm under træningen, følte sig dog mere usikre på hvordan de selv skulle korrigere hundene efterfølgende, da de ikke af indlysende årsager havde det elektriske hjælpeapperat ved hånden, når der opstår problemer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »