Cirka 75% af verdens dyrkede arealer kan gives tilbage til naturen, hvis vi udelukkende spiser plantekost. Det viser nyt studie, som anslår, at landbrugets klimabelastning kan falde til det halve, hvis vi fravælger kød

Af Redaktionen

Hvis man antager at alle mennesker på planeten blev veganere ville det betyde, at det globale landbrugsareal kan reduceres med 75 procent. Og det svarer til et areal på størrelse med USA, Kina, EU og Australien til sammen.

Det oplyser Videnskab.dk, der har set nærmere på en ny undersøgelse, der bl.a. ser på CO2-udledningen fra landbruget. En udledning, som hævdes vil falde til det halve af det nuværende niveau, hvis vi alle skrottede kødet og udelukkende spiste plantekost.

»Miljøbyrden kan reduceres signifikant ved at ændre på den måde, hvorpå vi producerer og forbruger fødevarer,«

Det fortæller det nye studies førsteforfatter, ph.d.-studerende Joseph Poore fra Department of Zoology ved Oxford University. Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science.

Studiet viser, at der er meget stor forskel på de enkelte produktioneres klimabelastning. Nogle produktionsformer belaster CO2 udledningen væsenlig mere end andre.

Som eksempel nævnes, at blot 15 procent af alle verdens oksekødsproducenter udleder 1,3 milliarder ton CO2. Det opgøres til forbruget for 220 millioner gennemsnitlige danskere på et helt år. Den nævnte produktion beslaglægger et landbrugsareal på størrelse med Kina.

Kød, mælkeprodukter, æg og fisk fra dambrug bruger 83 procent af klodens landbrugsjord, selv om de kun står for 37 procent af det protein, vi spiser, og 18 procent af vores kalorieindtag. Det oplyses i nyt studie, der ser nærmere på natur- og klimagevinsten ved omstilling fra kost baseret på bl.a. kød og andre animalske produkter til kost udelukkende baseret på planteprodukter

 

I artiklen påpeges det også, at tilværelsen som vegetar ikke alene vil hjælpe på udledning af CO2.

Forsuring af havene, eutrofiering (gødning af have, søer og vandløb) og vandforbrug, vil også nyde godt af et globalt reduceret kødforbrug.

Joseph Poore påpeger, at et langt mindre kødforbrug vil være et stort bidrag til bevarelsen af verdens naturarealer.

– Det ville tage presset af Jordens tropiske regnskove, oplyser han.

Han påpeger, at omlægning til plantebaseret kost vil hjælpe mere på verdens CO2 regnskab end reducering i  antallet af flyvninger og et øget forbrug elektrisk biler, som kun begrænser udledningen af drivhusgasser.

Omstillingen fra kød til plantekost kan i følge Joseph Poore ske via lovgivningen og ændrede forbrugsvaner – eksempelvis via klimamærker, der viser hvor meget de enkelte produkter belaster klimaet.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »