Et vildtkamera i Norge har blandt andet optaget en video af en forpustet los der kommer slæbende med et nyslået rådyr. Se klippet her

Siden begyndelsen af december har 85 vildtkameraer fordelt på 56 steder i Sydnorge klikket løs og derved medvirket til at afslører lossens skjulte liv. Og det var netop også meningen med projektet, der er målrettet en registrering af antallet af los i området.

Det er blevet til både billeder og et antal videoklip, heraf et enkelt klip med en los der kommer slæbende med et nyslået rådyr. Se linket til dette klip herunder. Projektet er et samarbejde mellem jægerorganisationerne samt Norsk institut for naturforskning (NINA). De mange kameraer er placeret i samarbejde med lokale jægere med styr på deres revirer, og med en indbyrdes afstand på omkring 5 kilometer.

Resultatet på de to måneder, hvor kameraerne har været aktive, er næsten 500 billeder af syv forskellige arter, herunder naturligvis en del ræve, elge og rådyr. Men 13 af kameraerne har taget billeder af los ved 24 anledninger, heraf 3 forskellige hunkatte med killinger. Alle billeder og videoer lægges fortløbende ud på NINAs hjemmeside: (http://viltkamera.nina.no/)

Ved at klikke på de forskellige kameraer kan du se alle de billeder der er taget fra det aktuelle kamera, og ikke bare af los. Ved at trykke på ”næste” kan du se billederne et efter et. Videosekvenserne ligger sidst. Det er på kamera 54_1 (Vestby), at du på det tredje videoklip kan se den stærkt forpustede los komme slæbende med et nyslået rådyr lige foran kameraet. Videostrimlen er optaget den 31. januar 2011. Området sydøst for Norge og over mod den svenske grænse, er valgt fordi det her er mere snefattigt end andre dele af Norge (i normale vintre), hvorfor det kan være vanskeligt at få overblik over bestanden i området.

Det er tanken at projektet skal løbe over en årrække og at der skal stilles kameraer op i andre dele af landet også. Lossen ser ud til at trives godt i Skandinavien, og der udstedes flere og flere licenser til nedlæggelse af los. Losfældningen i Norge har i mange år ligget omkring 100 dyr årligt, men i 2003 blev antallet af kvoter næsten halveret og var i 4 år på dette lave niveau. Observationer at et stigende antal los betød dog at kvoten røg tilbage til over hundrede igen i 2007.

I 2010 blev der således udstedt 149 licenser til los, hvilket var det højeste antal siden 1800 tallet. I 2011 er denne rekord slået endnu en gang, da der blev udstedt 166 licenser, en stigning på 12% i forhold til året før. I kvoten på de 166 dyr må maksimalt 54 af dem være hunkatte. Jagtsæsonen går fra 1. februar til 31. marts, bortset fra de få tilladelser der gives til at regulere bestemte katte der volder problemer for husdyr eller rener. Sidste år blev der således skudt en hankat på 21 kilo, der havde angrebet en flok rener adskillige gange. Da renejerne flyttede renerne til et andet område, fulgte katten med. Den havde således specialiseret sig i at slå renerne, hvilket betyder at de bliver umulige at holde styr på for ejerne.

Det samme mønster er set med visse bjørne, hvorved den kan udstedes tilladelse til at nedlægge det bestemte individ. En tilsvarende ordning kendes fra Sverige og Finland. Finland ser en endnu kraftigere stigning i antallet af licenser. Fra 2004 hvor der blev nedlagt 65 dyr, er der sket en gradvis, men langsom, udvikling frem til 2007 hvor tallet var 103. Senere er tallet dog steget dramatisk til 179 i 2008, 298 i 2009 og i 2010 blev der udstedt 459 licenser. Det er en stigning på over 600 % på kun seks år.

Myndighederne i Finland skønner at populationen er vokset fra mindst 2.000 dyr i 2009 til et sted mellem 2300 og 2500 dyr i 2010. Tallene er minimumstal og naturligvis behæftet med en høj grad af usikkerhed. Så stor at der kan være tale om dobbelt så mange dyr som antaget. De svenske jægere venter i disse dage på at få offentliggjort antallet af licenser på los til den tilstundende losjagt, der starter 1. marts.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »