Miljøstyrelsen igangsætter supplerende undersøgelse om støj fra haglvåben, som bl.a. skal se nærmere på betydningen af skudretningen 

Af Miljø- og fødevareministeriet

Miljøstyrelsen igangsatte i efteråret 2016 en undersøgelse om støj fra haglgeværer. Årsagen til undersøgelsen var, at der havde været eksempler på flugtskydebaner, hvor der var konstateret forskelle mellem de beregnede og målte støjniveauer for skudstøj fra haglvåben.

Resultatet af undersøgelsen foreligger nu, og konklusionen er desværre ikke entydig. Således er der foretaget målinger, hvor der er konstateret god overensstemmelse mellem de målte og beregnede værdier, målinger hvor der er konstateret lavere beregnede værdier og slutteligt målinger, hvor der er konstateret højere værdier end de beregnede. Det er altså ikke entydigt, at udgangsværdierne er årsag til forskellene.

Miljøstyrelsen har derfor på den baggrund igangsat en supplerende undersøgelse om støj fra haglvåben, som bl.a. skal se på betydningen af skudretningen og meteorologiens betydning for lydudbredelsen.

Skudretningens betydning undersøges ved forskellige vertikale vinklinger af våbnet i forhold til terræn, også benævnt som elevationen af våbnet. Desuden undersøges lydudbredelsen også i flere forskellige horisontale vinkler i forhold til skudretningen end i den foregående undersøgelse.

Ved undersøgelserne foretages der vindmålinger i 10 og 2 meters højde for at undersøge meteorologiens betydning i forbindelse med den efterfølgende analyse af støjmålingerne.

Resultaterne af undersøgelsen forventes at foreligge primo 2018. Miljøstyrelsen vil efterfølgende vurdere, om resultaterne eventuelt vil have konsekvenser for Miljøstyrelsen vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner, og herunder beregning af støj fra haglgeværer. De nuværende vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner er derfor fortsat gældende.

  Regulering af støj fra landets flugtskydebaner sker med baggrund i Miljøstyrelsens vejledninger om støj fra skydebaner fra 1995. I 1996 blev der foretaget en undersøgelse af kildestøj fra forskellige typer af haglpatroner. Efterfølgende udsendte Miljøstyrelsen et såkaldt hyrdebrev ud med justerede kildestøjsdata for haglvåben, som fortsat anvendes i dag.

[su_slider source=”category: 3278″ limit=”100″ link=”post” width=”1000″ height=”600″ pages=”no” mousewheel=”no” autoplay=”7000″] [/su_slider]

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »