Den kvindelige jæger, der i december 2010 skød en elg og dræbte en skiløber med samme kugle, er frikendt ved retten. Hun var tiltalt for at forvolde en andens død, men den opfattelse delte retten ikke og frifandt hende

Af Redaktionen

Den usandsynlige jagtulykke fandt sted den 4. december 2010. Den kvindelige jæger var på elgjagt med en kammerat udenfor Ljungby. Deres hund gik på spor efter en elgko med kalv og de to jægere var placeret ved en vej som den uheldige jæger kunne se cirka hundrede meter af inden vejen svingede til højre.

Koen og kalven kom fra venstre og passerede vejen. Da kalven var fri af vejen blev den skudt på halsen, idet jægeren vurderede at der var tilstrækkeligt kuglefang. Kalven forendte på stedet, men da de to jægere gik frem til det døde dyr, opdagede de en livløs skiløber i sneen længere borte. Kuglen var gået igennem elgkalven og havde derefter ramt skiløberen.

Politiets efterforskning på stedet, viste at der var kuglefang cirka 30 meter bag den skudte elg, mens den døde skiløber lå endnu 15 meter længere borte. Retten skulle derfor tage stilling til om jægeren havde vist tilstrækkelig omhu med sit kuglefang eller om hun havde været uagtsom i skudøjeblikket. Rettens konklusion var dog at der var flere ubesvarede spørgsmål i efterforskningen og frifandt hende. Blandt andet noterede retten sig, at selv om kuglen var gået igennem elgens bløddele så havde den så lidt energi tilbage da den ramte skiløberen at den stoppede omgående i mandens krop.

Herudover var kuglen kraftigt ødelagt. Afstanden mellem jægeren og skiløberen var 112 meter. Disse forhold, vurderer retten, kunne tyde på at kuglen har ramt jorden eller en sten inden den ramte skiløberen. Retten vurderede også at jægerens kuglefang havde været tilstrækkeligt, hvilket passer med politiets rapport der konkluderer at skuddet ikke kunne antages at være farligt for andet end elgen.

Anklageren har senere anket rettens frifindelse og påstår fortsat at jægeren har været uagtsom og ønsker hende dømt for at forvolde en andens død.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »