Fredag den 17. december var en sorgens dag for de svenske jægere, idet de svenske myndigheder meddelte at der kun ville blive givet tilladelse til at nedlægge 20 ulve i Sverige, i forbindelse med den jagt der starter i midten af januar

Af Redaktionen

Med udmeldingen om den lave kvote har Naturvårdsverket således lagt sig på det laveste niveau som forskerne har anbefalet, baseret på en estimeret bestandstilvækst på kun 13 procent.

Sidste år var kvoten på 27 ulve og der blev skudt 28. Jægerorganisationernes kritik af det forsigtige skøn er hård, idet en anslået vækst i bestanden på 19 % i stedet for 13% ville betyde at der skulle udstedes 30-40 licenser, hvilket de fleste jægere mener er et rimeligt tal.

Myndighederne lover dog at såfremt det viser sig at tilvæksten har været større end antaget, vil det blive kompenseret med en højere afskydningskvote i 2012. Myndighederne vil udover de 20 licenser udstede målrettede tilladelser til at fjerne ulve der giver problemer, idet dog målet om at huse en bestand på 210 voksne ulve holdes fast.

Flere tiltag

De områder der huser gener fra de finsk-russiske ulve har fået beskåret antallet af licenser hårdere end andre steder, idet man ønsker at disse ulve giver deres gener videre for at undgå indavl i den svenske bestand. For at undgå at der skydes mere end de 20 tilladte ulve er det bestemt at jagtlederen en gang i timen skal sikre sig at der stadig er kvote i området. Herudover skal jagten straks stoppes når der er afgivet skud til en ulv, således at det kan sikres at der ikke er tale om en anskydning. I forbindelse med det pressemøde hvor beslutningen blev meddelt var både jægergrupper og miljøforkæmpere rasende.

Alle følte sig svigtet ved beslutningen. Miljøforkæmperne fordi de havde håbet på et totalt jagtstop, jægerne fordi de havde håbet på langt flere licenser. Herudover anfører miljøforkæmpere og dyreværnsforeninger, at bestemmelserne for ulvejagt er grusomme og dårligt koordinerede. Også Verdensnaturfonden WWF blander sig i debatten ved at anføre at fredagens beslutning mangler videnskabeligt grundlag, og at dyr, der er genetisk værdifulde, nu risikerer at blive skudt. De svenske myndigheder, der mener at have helt styr på både forvaltning og regler omkring jagten, har ikke kommenteret dette angreb på deres troværdighed.

Anbefaler et boycut

Men også jægerne er rasende, hvilket har ført til at lederne i de svenske jagtforeninger nu anbefaler jægerne helt at boykotte ulvejagten. På den måde regner de med at det vil blive tydeligt for enhver at ulvene har spredt sig for meget og udgør store problemer for menneskene på landet.

En total boykot vil betyde at myndighederne selv skal nedlægge de 20 ulve, hvilket fortrinsvis så vil ske fra helikopter og sandsynligvis afføde endnu hårdere kritik fra miljøforkæmpere. På nuværende tidspunkt har 3.000 jægere tilmeldt sig jagten. Sidste år var der tilmeldt 12.000 jægere til ulvejagten, hvoraf godt 2 promille var heldige at nedlægge en ulv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »