Der har været mange rygter i omløb omkring den svenske ulvestamme – blandt andet, at den skulle indeholde hybrider mellem ulv og hund …

Af Peter Thisted

Omfattende studier på det svenske Lantbruksuniversitet (SLU) viser, at det ikke findes noget som helst belæg for disse rygter og påstande.

De skandinaviske ulveforskere har et tæt samarbejde med det fælles forskningsprojekt Skandulv. Her har man siden 1983 indsamlet DNA fra næsten 1.200 ulve, deriblandt 5 af de 7 ulve, som grundlagde ulvestammen i Nordskandinavien. Prøverne er indsamlet fra både døde og levende dyr samt fra afføring og hår.

– Med al den information kan vi rekonstruere en hel ulveslægt, fortæller Johan Månsson, koordinator for Skandulv til Jaktjournalen.

Resultaterne viser, at de skandinaviske ulve stammer fra den finske population. De har intet slægtskab med ulve i dyreparker eller hunde.

Men det er helt korrekt, at ulve og hunde kan parre sig og dermed danne hybrider.
– Alle tilgængelige data viser dog, at dette yderst sjældent forekommer, fortæller Johan Månsson.

I Skandinavien finder der ét kendt tilfælde fra Norge i 1999. Her fik en ulv et kuld hvalpe med en hund. Tre af hvalpene blev aflivet efter fødslen og ingen af de to resterende hvalpe er fundet igen – heller ikke ved gennemgang af DNA-analyser gennem 15 år.

De eneste hybrider mellem ulv og hund man har kunnet identificere er i Letland. Yderligere findes der også nogle rapporter fra Bulgarien, Italien og på den Iberiske halvø.

Man ved, at det også rent historisk er sket. For eksempel er den sorte farve, som findes hos visse nordamerikanske ulve, udsprunget fra hunde, som formentlig er kommet til Nordamerika for 12.000-14.000 år siden.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »