Forårsjagt på råbuk i Sverige? Kræfter arbejder på, at jagttid på råbuk bringes i harmoni med råvildtets jagttid i de fleste andre lande i Europa

Af Redaktionen 

KLIK og læs også artikel om radioaktivitet og forårsjagt: Forårsjagt på råbuk i Sverige

Enkelte steder i Sverige tillades der allerede forårsjagt på råbuk. 

Men i langt de fleste län indledes jagten d. 16. august.

Der er dog flere, der mener, at Sverige bør indføre en jagttid på råbuk, der svarer til den jagttid, som man har i de fleste andre europæiske lande herunder også Danmark, hvor jagten indledes d. 16. maj.

Brunstjagt er i almindelighed “no-go” i svensk lovgivning. Men vil Sverige også fremover vente med at tillade jagt på råbuk til efter brunsten? … eller vi man fremover opleve forårsjagt på svenske råbukke? Det spørgsmål er til debat i forbindelse med svensk jagttidsrevision 

En undersøgelse gennemført internt i organisation Sveriges Jägerforbund viser dog kin lille tilslutning til forårsjagt. Her viser det sig, at et flertal af Jägarförbundets länsföreningar siger nej til forårsjagt. 

Dette får debattør i Svensk Jakt til at rejse spørgsmålet:

Er dette ønske sammenfaldende med medlemmernes ønsker? 

Debattøren mener ikke der er noget til hindre for, at Sverige tillader forårsjagt på råbuk. Og han frygter, at beslutningen er truffet af ældre jægere, der har en indbygget modstand mod forandring. 

 

Første justring i 20 år

Spørgsmålet om jagt på råbuk i Sverige aktualiseres af en gennemgribende gennemgang af jagttiden på alle svenske vildtarter. Den første af sin slags i omkring 20 år. 

Hvor vidt debattøren får held med sin opfordring, står naturligvis hen i det uvisse, men han foreslår, at spørgsmålet lægges ud til afstemning blandt medlemmerne, da det er et spørgsmål, der vedrører alle svenske jægere. 

KLI og læs mere om jagt i SVERIGE

Annonce: 

Smokepins
 
– verdens nemmeste metode til koldrøgning 

Nu kan alle koldrøge fisk og kød til pålæg, nemt og hurtigt.”

Ingen ovn, afbrændingskasse, afkølingsrør eller termometer er nødvendigt

KLIK og bestil

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »