Med mindst 25 jagthunde dræbt siden 21 august i år synes Sverige ulveproblem at være ude af kontrol.

Allerede i oktober sidste år kunne Netnatur.dk berette om et stigende problem med Sveriges ulvebestand, da der på en enkelt uge var blevet dræbt ikke mindre end 4 hunde. At autoriteterne samtidig påstod at den totale ulvebestand var på under 200 individer og, på grund af det lave antal endda var i fare for indavl, lød ikke særlig troværdigt og der har derfor været gisninger om tilstedeværelsen af en betydelig større bestand. Sveriges godt 500.000 jægere ser da også helst, at bestanden kraftigt reduceres eller endnu bedre helt udryddes, hvorimod rovdyrsforeningernes kun 2500 medlemmer arbejder for en udvidelse og styrkelse af bestanden. Det er også interessant at notere sig, at op mod 95% af forkæmperne for ulvens udbredelse kommer fra Stockholm og andre storbyer.

Ulvebestanden var ved genindførelsen af arten koncentreret i mellem Sveriges grænseområde til Norge og enkelte ”grænseoverløbere” fra Finland. Men de har nu spredt sig til det meste af landet fra nord og helt ned til Skåne, hvor der 29. oktober var en observation ved Hässleholm! Selv det svenske kongehus har, til stor forargelse for rovdyrsforeningernes medlemmer, været indblandet i sagen, da kongen i slutningen af oktober 2008 udtalte støtte for en begrænset regulering.

Det kan næppe forbløffe, at det svenske jægerforbund, hundeejere og fåreavlere jublede efter denne udtalelse. Og der er måske en lille lysning forude, da rigsdagen 21 oktober vedtog en ny rovdyrsforvaltning der fastlægger en øvre grænse for ulvebestanden på 210 individer. Der vil derfor i januar blive givet tilladelse til begrænset licensjagt i fem Len fra Jämtland i nord til Västra Götaland i syd. Men jægeren der skyder en angribende ulv for at beskytte sin hund, vil stadig blive straffet!

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »