Til prøveledere, terrænledere og hundefolk i al almindelighed.

Netop i dette forår raser debatten i Vildtforvaltningsrådet om jagttid på agerhønen. Det er ingen hemmelighed at DN, DOF og Dyrenes Beskyttelse ønsker agerhønen fredet (De har jo også gjort så meget for den, at det forstår man godt). Danmarks Jægerforbund er klart af en anden opfattelse. Sammen med bl.a. landbruget ønsker man i stedet for at der skal iværksætte nogle forvaltningstiltag, som kan gavne bestanden og den øvrige fauna i agerlandet.

Vi er mange, der har den opfattelse, at sidste år og ikke mindst i år er agerhønen gået kraftigt frem, og mange taler om, at man ikke har set så mange høns de sidste 30 år. Det hjælper blot ikke i forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet. Her skal vi have fakta på
bordet.

Derfor tæl venligst agerhøns. Vi kan bruge alt, dvs. tal fra markprøver, træningsture i klub- eller foreningsregi, eller blot tal fra dit/jeres helt eger træningsterræn. Jeg har Lovet DJ´s formand, Ole Roed Jacobsen, at samle tal sammen og overbringe dem til ham inden næste møde i rådet d. 30.04. derfor bedes i gøre følgende. Sende mig en mail på mail@storaaens.dk
Fortæl, hvor terrænet ligger
Hvor stort er terrænet
Hvor mange par høns har I/du talt. På den stående jagthunds og agerhønsenes vegne
Flemming Østergaard
(redaktør, Jagthunden)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...