Jagttid: Fredet. Ingen jagttid fra 2020

I midten af september og frem til november ankommer tusindvis af taffelænder til Danmark, når de er på vej til vinterkvartererne i Sydeuropa.

I milde vintre overvintrer en stor del af taffelænderne her i landet. Store flokke er igen at se i marts-april, når ænderne er på vej til yngleområderne i eksempelvis Rusland.

Omkring 10.000 taffelænder raster i Danmark, og 400-600 par taffelænder yngler hvert år i Danmark.

Taffelænderne findes især i den østlige del af Danmark.

Læs mere om TAFFELANDEN

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »