Tommy Kristiansen er både schweisshundefører og producent af jagttårne. Læs her hvad han mener om det nye tiltag, der skal holde jægerne tørre, når der drives jagt fra jagttårne …

Af Redaktionen

Vil tag over jagttårnene – med baggrund i din erfaring som jæger og schweisshundefører – føre til mere sikker skydning?

Det spørgsmål rejste vi overfor Tommy Kristiansen, der udover at være arkitekten bag de sikkerhedsgodkendte jagttårne fra TK-Jagttårne, også er registret i Naturstyrelsens Schweisshunderegister.

Og Tommy Kristiansen er ikke i tvivl om, at tag over jagttårnene vil føre til mere sikker skydning:

– Om det ligefrem kan måles i antal eftersøgninger, kan jeg dog godt være i tvivl om, udtaler han og fortsætter:

– Men der kan næppe herske tvivl om, at det vil føre til bedre skudafgivelse, når man sidder tørt.

– Risikoen for aftrækkerfejl vil falde, når fingrene ikke er våde og kolde. Desuden ser man naturligvis bedre gennem en tør kikkert end man gør gennem et kikkertsigte, der er vådt.

– Jeg ved godt, at man naturligvis ikke afgiver skud, hvis man ikke tydeligt kan se, hvad man skyder mod. Men, når det er nævnt, ser alligevel bedre gennem en tør kikkert end man gør gennem en dug- og regnvåd kikkert,  lyder det fra Tommy Kristiansen.

Tag over jagttårnet: Hvad mener branchen?

Selv om schweisshundeføreren Tommy Kristiansen ikke med sikkerhed kan dokumentere flere eftersøgninger i regn- og snevejr, er han ikke i tvivl om, at tag over hovedet i et jagttårn vil føre til mere sikker skudafgivelse.

Ingen pælehuse i naturen

Som producent af jagttårne ser schweisshundeføreren ligeledes positivt på miljø- og fødevareministerier Esben Lunde Larsens ønske om at tillade tag på jagttårne.

LÆS OGSÅ: Forbud mod tag på skydetårne er fortid

– Vi mangler endnu det endelige regelsæt, og før det foreligger, er det vanskeligt at sætte gang i produktionen. Men det bliver givetvis præciseret, hvordan taget skal udformes, hvor stort udhænget må være, hvilke materialer, der må anvendes osv

– Men uanset, hvad det ender med, er det meget, meget positivt, at der nu tillades tag over jagttårnene.

– Det vil klart forlænge holdbarheden, og dertil øge sikkerheden, da gulvbrædderne i tårnet vil være mindre udsat for glatte belægninger af alger.

– De nye regler vil dog næppe åbne op for, at der kan bygges små hytter på pæle, men først efter høringen og den endelige bekendtgørelse er underskrevet, ved vi med sikkerhed, hvad vi skal rette produktionen ind efter.

Sådan lyder det fra indehaveren af TK-Jagttårne, der forestiller sig, at bekendtgørelsen vil tage forbehold for anvendelse af farver og måske også anvendelse af materialer.

Læs mere: TK-Jagttårne

– Men først når vi med sikkerhed ved, at vores produktion vil matche bekendtgørelsen, vil vi sætte gang i designet af de nye tårne med tag ligesom vi vil begyndte at tænke på hvordan vi kan servicere de kunder, som ønsker tag på et allerede leveret og opstillet jagttårn fra TK-Jagttårne …

– Men indtil videre må vi holde produktionen i forhold til de kommende standarder på stand by …

– Det eneste vi kan gøre er at tænke over hvordan, det måske kan blive så vi er klar, den dag vi med sikkerhed ved, hvordan fremtidens jagttårne kan se ud, slutter Tommy Kristiansen.

Udkast til ændring af § 1, stk. 2, nr. 3 og 4

Bekendtgørelse nr. 847 af 27. juni 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber

I medfør af 6 stk. 1, nr. 1, § 23, stk. 5, § 27, § 29, § 49, stk. 3, § 52 b, § 52 c og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Jagt fra kunstige skjul

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra
1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller

2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,

3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal, og skydetårnets platform må ikke være forsynet med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,

4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden, have et gulvareal på maksimalt 2 m2 og kan være forsynet med en let skrånende, flad overdækning med et udhæng på maksimalt 10 cm.

5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og

6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »