dagensfotofugl

Lupin

Mangebladet Lupin - invasiv og farverig - tiltrækker ikke alene fugle- og insektliv. Den trækker også kvælstof til jorden på bekostning af de plantearter, der er tilpasset et liv på sandet, næringsfattig jord ... Læs mere...
Translate »