dagensfotonatur

Næbbet fuld

Man skal ikke tage munden for fuld, lyder et gammel mundheld, og selv om for lidt og for meget fordærver alt virker det ikke til sangfugle med unger i reden, har hørt det ordsprog ... Læs mere...

Lupin

Mangebladet Lupin - invasiv og farverig - tiltrækker ikke alene fugle- og insektliv. Den trækker også kvælstof til jorden på bekostning af de plantearter, der er tilpasset et liv på sandet, næringsfattig jord ... Læs mere...
Translate »