Tanzanias bekæmpelse af korruption og evne til at transformere jagtindtægter til naturbevarelse gør at EU – modsat USA – tillader import af lovligt nedlagte løver

Af Redaktionen 21. maj 2017

The European Union’s Scientific Review Group (SRG) har ved selvsyn vurderet løvejagtens bæredygtighed i Tanzania, som er en af de lande i Afrika, hvor der stadig kan opleves uberørte vildmarksområder.

Omkring 20% af landet er udlagt til beskyttet område og som en af de få steder i verden, er det i nogle områder muligt at arrangere både foto- og jagtrejser.

Vildtet har økonomisk værdi

Tanzania er af jægere ofte blevet fremhævet som et godt eksempel på, at kontrolleret trofæjagt kan gavne mange af de dyr, der er hårdt presset af befolkningstilvækst, landbrugsdrift samt ulovlig jagt.

Og navnlig landets talstærke løvebestand står som et fyrtårn, som viser, at det vilde dyreliv har en fremtid, hvis det kan bidrage landet og lokalsamfundet økonomisk. Og det kan en løvejagt, der typisk koster på den gode side af en kvart million danske kroner.

Helt anderledes skidt står det til med løverne i nabolandet Kenya, hvor al jagt er forbudt på store pattedyr.

Her er forgiftning af løver og anden form for ulovlig efterstræbelse konsekvensen, da løverne kun udgør et problem. Her er det ikke muligt at sælge en overskudsløve til en trofæ-jæger og dermed få lidt ind på gyngerne, hvad man mister på karrusellerne, når de store rovdyr forgriber sig på tamkvæg,  som i stigende grad græsser i de områder, der tidligere var forbeholdt vildtet.

Bestanden af løver opgøres i dag til ca. 2.500 mod over 10.000 i nabolandet Tanzania.

Brug for amerikanske jagtturister

SRG-holdet noterede sig, at det nye politiske styre i Tanzania har lagt sig i selen for at bekæmpe korruption, som anses som en afgørende nødvendighed, hvis landet skal det omfattende krybskytteri og den tilknyttede ulovlige handel med beskyttede dyrearter til livs.

Læs mere om Tanzanias nye politiske situation i artikel i Politiken

Men krybskytteriet er én ting og professionel jagt noget helt andet. Og professionel styret jagt er en velreguleret industri i Tanzania, ifølge revisionsholdet fra SRG.

Desværre er denne industri hårdt ramt, da et importforbud på lovligt nedlagt løver er indført af USA og en række andre lande.

Tanzanias Wildlife Authority (TAWA), som er ansvarlig for turistjagt i Tanzania, er dog afhængig af indtægter fra jagtsektoren og derfor håber landet på, at de fine anbefalinger fra den europæske delegation kan påvirke USA’s naturstyrelse. Det skriver Hunting Report.

SRG-teamet konstaterede, at en betydelig del af indtægterne fra trofæjagten går til de lokale distrikter. Desuden blev det af gruppen fremhævet, at jagtindustrien giver frivillige bidrag til bekæmpelse af krybskytteri (anti-poaching), samt bevarelse og udvikling af det meget vildtrige østafrikanske samfund, som politisk regnes som en af Afrikas mest stabile.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »