Institut for Bioscience og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, indbyder alle interesserede til årets Temadag om vildtforskning og -forvaltning

Af Institut for Bioscience og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Temadagen afholdes i Søauditorierne på Aarhus Universitet den 24. januar 2018 kl. 9.30-16.30.

Siden bondekulturens etablering har mennesket forsøgt at kontrollere naturens grænseløshed ved at etablere grænser for dens påvirkning og udbredelse. Med det videnskabelige og tekniske gennembrud i 17- og 1800-tallet blev troen på menneskets evne til at kontrollere og udnytte naturen en grundlæggende del af vores selvforståelse.

Landegrænser, kommunegrænser og ejendomsgrænser, såvel som et stadig mere intensivt jordbrug, anlæg, veje m.v., er alle grænser, som på den ene eller anden måde, og i forskellig skala, fragmenterer naturen og bryder med dens  grænseløshed. Men også de mentale grænser, i form af forskellige forståelser af forholdet mellem naturen og mennesket, forskellige faglige og videnskabelige forståelser, samt vores opdeling af naturen i forskellige sektorer og institutioner, er grænser som udfordrer naturens grænseløshed.

Med udgangspunkt i fugle og pattedyrs grænseoverskridende natur på den ene side, og de grænser vi som mennesker skaber, på godt og ondt, er temaet for den 6. nationale temadag om dansk vildtforskning: Grænseløst vildt – forskning og forvaltning. Formålet med temadagen er, med særligt fokus på den eksisterende forskning i fugle og pattedyr både i havet og på land at diskutere fremtidige forvaltnings- og forskningsbehov i forhold til vildtets grænseløshed. Blandt de undertemaer, som vil blive berørt på temadagen er:

  • Vildtets grænseløshed
  • Arters re-introduktion og genindvandring over grænser
  • Grænserne mellem mennesker og natur
  • Private aktørers og lodsejeres rolle i forvaltningen af vildtet
  • Institutionelle grænser nationalt såvel som internationalt
  • Vildtforvaltningens demokratiske grænser
  • Faglighedens og tværfaglighedens grænser

Det vil være muligt for konferencedeltagerne at medbringe egne posters og stande inden for emnet Forvaltning af og forskning i fugle og pattedyr.

Pris for deltagelse (inklusiv frokost, kaffe/te): 625 kr. (250 kr. for studerende.)

Download det endelige program her

Tilmelding kan ske her: https://auws.au.dk/Temadag_2018

Kontaktpersoner: Aksel Bo Madsen (program og indlæg; abm@bios.au.dk) og Hanne Fensbæk (praktiske spørgsmål; hfe@bios.au.dk).

%d bloggers like this: