” Den massive afgiftsstigning på våbentilladelser” får Thomas Danielsen (V) til at rejse spørgsmål overfor justitsmininsteren 

Af Redaktionen, Foto: Folketinget.dk

De varslede afgiftsstigning på våbentilladelser får folketingspolitikeren Thomas Danielsen fra partiet Venstre til at rejse spørgsmål om baggrunden for de varslede stigninger.  

Det bekræftes i svarmail sendt til Netnatur.dk 

De varslede afgifter betragtes af Thomas Danielsen som massive og vil for mange jægere medføre en afgiftstigning på omkring 100% 

Jægere med “kun” en riffel/salonriffel vil dog “kun” opleve en stigning svarende til cirka 30%. 

Jægernes afgifter på jagtvåben er ikke inkluderet i jagttegnsafgiften, der årligt koster kr. 500 kr. + 21 kr. i ansvarsforsikring.

Baggrunden for de voldsomme afgifter begrundes med, at det vi føre til en mere effektiv sagsbehandling og at de øgede afgifter vil være med til at nedbringe antallet af jagtvåben i danske hjem. 

LÆS også: 

ANTALLET AF JAGTVÅBEN SKAL NEDBRINGES

De spørgsmål som Thomas Danielsen har rejst til justitsministerens lovforslag er følgende: 
  1. Hvor mange jagttegnsløsere er dømt for brug af jagtrifler og salonrifler til kriminelle formål de sidste 5 år?
  2. Er det politiet der fremover skal afgøre antal af jagtrifler og salonrifler, en jagttegnsløser har brug for til de forskellige jagtformer?
  3. Hvor ofte skal en jagttegnsløser bruge et våben, for at det efter ministerens vurdering ikke er et “nice to have” våben?
  4. Hvor mange våben vurderer ministeren at danske jægere vil skille sig af med, som følge af den massive afgiftsstigning på våbentilladelser?
  5. Hvor mange våben håber ministeren at danske jægere vil skille sig af med, som følge af den massive afgiftsstigning på våbentilladelser? 
  6. Har ministeren en intention om, at revurdere afgiftsstigningen på våbentilladelser, såfremt tiltaget ikke har nogen nævneværdig effekt på antallet af jagtrifler?

Den oplyste svarfrist er den 13. januar. 

Thomas Nolsøe Danielsen fungerer som Venstres talsmand indenfor spørgsmål om jagt og var initiativtager til hjortehøring i Folketinget 2016 der fik afgørende betydning for udformningen af den gældenden hjortevildtpolitik

På Wikipedia kan man desuden læse, at Thomas Danielsen er Folketingets formand for Energi,- Forsynings- og Klimaudvalget. Derudover er han Venstres Energiordfører, Klimaordfører, Landdistrikts- og øordfører, Fiskeriordfører samt Ordfører for Færøske anliggender.

LÆS også: 

MORTEN MESSERSCHMIDT (DF) OG PETER SEIER (NB) I FORSVAR FOR DANSKE JÆGERE OG LYSTFISKERE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »