Kritik af planlagt vildsvinehegn fik ikke Miljøstyrelsen til at ryste på hånden og efter vurdering af 29 høringssvar er der nu givet tiladelse til opsætning af et vildthegn langs den grænsen til Tykland

Af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har nu givet tilladelse til opførelse af det hegn, der fremover skal gøre det svært for vildsvin at passere den dansk-tyske grænse. Hegnet skal understøtte regeringens mål om at udrydde vildtlevende vildsvin i Danmark og forhindre at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark.

Et udkast til afgørelse om hegnet har været i offentlig høring i knap fire uger. Der kom 29 høringssvar. Høringen har givet anledning til mindre justeringer i afgørelsen om vildsvinehegnet, men linjeføringen og udformningen af hegnet er uændret.

Læs mere om tilladelsen til vildsvinehegnet

Tilladelsen til vildsvinehegnet er givet til Naturstyrelsen, der står for opførelsen af hegnet. Det forventes, at arbejdet med at sætte hegnet op begynder i starten af 2019 og afsluttes samme år.

Læs høringsnotatet, hvor Miljøstyrelsen forholder sig til høringssvarene fra relevante myndigheder.

Resume af høringssvar fra kommuner, privatpersoner m.fl.

Folketinget vedtog 4. juni vildsvinehegnsloven, om opførelse af et hegn, der skal forhindre at afrikansk vildsvinepest spreder sig til danske svinebesætninger.

Miljøstyrelsen varetager behandlingen af sagen efter delegation fra miljø- og fødevareministeren, jf. vildsvinehegnslovens § 7.

Fakta om vildsvinehegnet

Hegnet bliver 70 kilometer langt og 1,2 til 1,5 meter højt og graves en halv meter ned i jorden.

Det fremgår af ansøgningen og vilkårene i afgørelsen, at linjeføringen er udformet, så der tages hensyn til landskabet og naturen herunder Natura 2000-områder.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse fra 4. juni 2018

Naturstyrelsen er ansvarlig for etableringen af hegnet og har udarbejdet en ansøgning om etablering af hegnet. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til etablering af hegnet efter den særlige vildsvinehegnslov.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348