Danske landbrugsorganisationer har har udarbejdet et tillæg til jagtlejekontrakt, der skal sikre, at jægerne deltager aktivt i regulering af vildsvin

Af Landbrugsinfo.dk

Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.

Du finder tillægget hereller læse det herunder.

TILLÆG TIL JAGTLEJEKONTRAKT

Regulering af Vildsvin §1

Stk. 1. Lejeren forpligter sig til at indberette alle observationer af levende og nedlagte vildsvin til udlejeren og den/de relevante ressortmyndighed(er).

Stk. 2. Lejeren forpligter sig til straks at regulere alle observerede vildsvin på ejendom- men/den del af ejendommen, som jagtretten omfatter, samt at lade udtage og ind- sende de efter lov påkrævede prøver af vildsvinet til undersøgelse.

Stk. 3. Udlejeren eller en af udlejeren udpeget person har selv ret til at regulere observerede vildsvin, hvis lejeren forudgående orienteres herom, og lejeren ikke selv har mulighed for straks at regulere det/de observerede vildsvin på ejendommen/den del af ejendom- men, som lejers jagtret omfatter.

Stk. 4. Udlejer eller en af udlejeren udpeget person indberetter selv egne observationer af levende og nedlagte vildsvin, jf. § 1, stk. 3, til den/de relevante ressortmyndighed(er) samt lader udtage og indsende de efter lov påkrævede prøver af vildsvinet til under- søgelse.

Stk. 5. Lejeren er ikke berettiget til et nedslag i jagtlejen, erstatning eller anden kompensation, hvis udlejeren selv eller en af udlejeren udpeget person regulerer observerede vild- svin, jf. § 1, stk. 3, i dette tillæg til jagtlejekontrakt.

Tillægget er udarbejdet, så flest muligt vil kunne benytte tillægget uden videre, men der kan være behov for tilpasning af tillægget ud fra aftaleparternes eventuelle ønsker samt formuleringen af den gældende jagtlejekontrakt.

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte konsulent Esben Aggerbeck Stampe (esas@seges.dk)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »