En af Jægerforbundets mest betroede tillidsfolk satte alt på et bræt, da han klagede over Jægerforbundets håndtering af sag om sexchikane. Nu betaler han prisen for sit ultimative krav om anstændig handling

Af Redaktionen

En verserende sag om sexschikane  – som i følge vidne er udført af et hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund – har over de sidste uger udviklet sig til en sag om helt grundlæggende menneskelige værdier i toppen af forbundets øverste bestyrelse.

– Det handler ikke om vedtægter og procedure, men om ganske almindelig ordentlighed. Sådan forklarer en af de sociale medieres mest markanete meningsdannere indenfor jagtmiljøet sin udlægning af den verserende sag.

Sagen er ikke længere “kun” en sag mellem den forudrettede og det anklagede HB-medlem, der har valgt at trække sig fra samtlige poster i forbundet. Det er efter alt at dømme blevet til sag om værdier.

For hvilke værdier ønsker medlemmerne skal gennemsyre toppen af forbundets øverste ledelse?

Skal fremtidens Jægerforbund være en organisation, hvor man kan tale åbent om alle forhold. Eller skal det være en organisation, hvor man som tillidsmand eller tillidskvinde må vende det blinde øje til, når man f.eks. er bekendt med uheldig håndtering af krænkende adfærd?

Kort fortalt: Skal det være en organisation baseret på frygt-kultur? Eller skal det være en organisation baseret på en tillids-kultur?

Danmarks Jægerforbunds medlemmer er på de sociale medier gået ind i en åbenlys debat om hvordan organisationens tillidsfolk skal reagere, hvis de vil kritisere hovedbestyrelsen for f.eks. håndtering af grov krænkende adfærd. Skal man rette ryggen og sige det, som det er?  Eller skal man bukke nakken og lade som ingenting? To højtstående tillidsfolk valgte at rette ryggen og har efterfølgende betalt prisen. En måtte se sit navn sat i forbindelse med rygter om utroskab fremført af HB-medlem. En anden fra klage-gruppen kunne ikke vende tilbage til vigtig udvalgspost. I følge Netnaturs oplysninger er de dog ikke de eneste, der ser ud til at betale en pris for deres klage, hvilket vi senere vender tilbage til.

Ove Dam Hedegaard fra Djursland, der bestrider en stribe tillidsposter i forbundet, er blevet den case, der kan komme til at blive afgørende for hvilken vej Danmarks Jægerforbund vælger at følge.

Udelukket fra udvalg

Sagen er nemlig den, at hovedbestyrelsen har vagt at udelukke Ove Dam Hedegaard fra det udvalg, der har til opgave at se på fremtidens struktur i forbundet.

Ove Dam Hedegaard reagerede nemlig resolut på det, som han anså som meget dårlig håndtering af sagen beskrevet som grov sexchikane. Han satte alt på et bræt – krævede handling og gjorde det klart, at han ikke kunne være i en organisation, som ikke reagerede med konsekvens overfor den slags adfærd.

– Nogen måtte jo tage aktion og udvise handlekraft, udtaler han til Netnatur.dk, da han mener, at hovedbestyrelsen tacklede den aktuelle sag helt forkert.

Efter fremsendelsen af en klage over hovedbestyrelsen blev der holdt et møde med DJ-formanden Claus Lind Christensen. Til stede var desuden HB-medlem Torben Schulz Jensen samt kredsformand i kreds 3 Reidar Lænø. Sidstnævnte fungerede som bisidder for Ove Dam Hedegaard.

– Under mødet forklarede jeg, at hvis ikke hovedbestyrelsen selv ønskede at gøre noget ved den aktuelle sag, ville vi gøre noget.

Det udtaler Ove Dam Hedegaard, der sammen med fire andre højstående tillidsfolk, har valgt at klage over forbundets håndtering af de fremførte udtalelser. Udtalelser som et vidne til hændelsen i oktober 2018 beskriver som ”det mest modbydelige ondskabsfulde sexuelt krænkende overgreb jeg har oplevet i mit liv.”

Ove Dam Hedegaard satte sin fremtid på spil i Danmarks Jægerforbundet.

Han oplyste, at han ikke kunne fortsætte i en organisation, der mente man kunne lukke sagen ned med en mere eller mindre dybfølt undskyldning fremført flere måneder efter det første verbale overfald ifølge vidner fandt sted.

– Under mødet understregede jeg dog, at jeg ikke smækkede med dørene i Danmarks Jægerforbund. Endda gjorde jeg det klart, at hvis ledelsen valgte at reagere, som de burde, var jeg villig til at fortsætte. Endda med fornyet energi i alle de funktioner, som jeg bestrider i forbundet. Ikke mindst i strukturudvalget, som jeg har et helt særlig forhold til.

Sådan lyder det fra Ove Dam Hedegaard, der efterfølgende erfarer, at hans udmelding naturligvis har givet uro i hans organisatoriske bagland.

Ønskede han at trække sig … eller hvordan skulle udmeldingerne opfattes?

Under et Jægerrådsmøde, hvor Ove Dam Hedegaard fremlægger sin version af klagen, gør han det klart, at han ikke ønsker at trække sig fra sine poster i forbundet, hvis der tages hånd om chikane-sagen på en måde, som han kan være i.

Efter sin fremlægning forlader han lokalet, hvor det efterfølgende besluttes, at han skal fortsætte på de poster, som han hidtil har betrådt i Jægerforbundet.

Men … der var lige det med strukturudvalget.

– Vi har et utroligt godt samarbejde i strukturudvalget og jeg vil være meget ked af at miste denne post. Og da formanden for udvalget spørger, om jeg ønsker at fortsætte som næstformand som hidtil, bliver jeg naturligvis meget glad.

– Jeg beder ham dog rette min accept på forespørgslen videre til hovedbestyrelsen. Også selv om der bag henvendelsen står et enigt strukturudvalg.

Netnatur.dk

Men var det ikke netop meningen, at hovedbestyrelsen netop ikke skulle blande sig i strukturudvalgets arbejde? Hvorfor beder I dem så blande sig i hvem, der skal fortsætte i udvalget og hvem der evt. skal bestride posten som næstformand?

Ove Dam Hedegaard:

– Det er rigtigt. Ideen med nedsættelsen af strukturudvalget, er, at de udpegede skal arbejde uafhængig af hovedbestyrelsen. Men set i lyset af den uro, der havde indfundet sig omkring mit forhold til Danmarks Jægerforbund, fandt jeg det alligevel mest rigtig at sende spørgsmålet den vej.

Formanden for udvalget valgte at følge min opfordring og retter herefter henvendelse til Jægerforbundets hovedbestyrelse.

– Men desværre går hovedbestyrelsen imod mit og strukturudvalgets ønsker. De vender tommelfingeren nedad. Hovedbestyrelsen ønsker ikke mig tilbage i udvalget.

– Baggrunden er ifølge de oplysninger, som jeg har kendskab til, at jeg som klager i den verserende sag om håndtering af sexchikane, ville trække fokus væk fra arbejdet i strukturudvalget.

Der er næppe tvivl om, at hovedbestyrelsen hænger deres hat på, at Ove Dam Hedegaard har oplyst, at han trækker sig fra forbundet på grund af den manglende konsekvens i sagen mod det nu tidligere HB medlem.

Efterfølgende har han dog i følge Netnaturs oplysninger udtrykt ønske om, at han gerne vil fortsætte på de poster, som har bestrider, hvis den aktuelle sag håndteres ordentligt af hovedbestyrelsen.

Men døren til den vigtige udvalg er definitivt lukket. Også selv om eftertiden efter alt at dømme har vist, at Ove Dam Hedegaards klage var berettiget. Det aktuelle HB medlem har både undskyldt sin opførsel og desuden reageret ved selv at træde tilbage fra samtlige poster i forbundet.

Men Ove Dam Hedegaard er ikke den eneste, der har mærket konsekvensen af sin klage.

Under et møde, der blev afviklet i Jagtens Hus, opførte et endnu aktivt medlem af hovedbestyrelsen sig på en måde, som deltager betragtede som “højst upassende”

Den berørte tillidsmand rejste efterfølgende to spørgsmål overfor DJ-formand Claus Lind Christensen.

På baggrund af sin oplevelse vil han gerne have defineret, hvordan et medlem af HB kan tillade sig at opføre sig.

Er det f.eks. i orden at fremlægge rygter om utroskab under et stormøde for forbundets højst placerede kredsformænd m.m.

Claus Lind Christensen har ikke ønsket at besvare disse spørgsmål overfor Netnatur.dk, da han betrager dem som et et partindlæg.

To af forbundets højt placerede tillidsmænd har betalt en høj pris for at klage over forbundets hovedbestyrrelse.

Netnatur.dk vil senere vende tilbage til sagen omkring kulturen i toppen af Danmarks Jægerforbund, da det er åbenlyst for de fleste, der har fulgt denne sag på de sociale medier, at flere tillidsmænd må betale prisen for at rette kritik mod håndteringen af sagen om krænkende adfærd i forbundets veste ledelse.

Også et kvindeligt medlem af klagegruppen har måtte betale en høj pris for at påpege hovedbestyrelsens manglelfulde håndtering af sagen om grov sexchikane.

KLIK og læs også: Endnu et HB-medlem inddraget i spørgsmål om chikane

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »