Miljøstyrelsen udbyder tilskudspulje, hvor man kan søge om tilskud til projekter, der vedrører særlige temaer inden for indsatsen mod invasive arter

Af Miljøstyrelsen

Ny tilskudspulje har til formål at støtte projekter, der tilvejebringer ny viden, metodeudvikling og formidlingsmuligheder, der vedrører indsatsen mod invasive arter.

Projekter, der vedrører følgende fire temaer vil blive prioriteret i udvælgelsesprocessen.

Det beskrevne for hvert emne er kun vejledende.

Det står ansøger frit for, at designe et projekt:

Spredningsveje

F.eks. projekter, der kan bidrage til øget viden om invasive arters spredningsveje i Danmark.

Forebyggelse og information

F.eks. projekter, der gør det nemmere for den almene borger, at genkende invasive arter, eller skelne invasive arter fra ikke-invasive.

Informationsmateriale som f.eks. video eller grafik

F.eks. projekter, der kan bidrage til formidlingen af invasive arter, på en enkel og tilgængelig måde.

Bekæmpelsesmetoder og effektivisering

F.eks. øget viden om bekæmpelsesmetoder eller udvikling af nye bekæmpelsesmetoder til håndtering af invasive arter.

Alle har mulighed for at søge om tilskud, både virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner.

Man kan læse mere om tilskudspuljen, udvælgelseskriterier og finde ansøgningsskemaet på dette LINK.

Der er ansøgningsfrist d. 17. november 2019.

Spørgsmål til puljen, kan rettes til Peter Lyhne Højberg (tlf. 2273 8104 / mail petlh@mst.dk) eller Mariann Chriél (tlf. 2157 7075 / mail machr@mst.dk).

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »