Nye regler gør det muligt at lade et kamera holde øje med fælder, der skal fange skadedyr som krager og mink. Tidligere skulle man ud og se til fælderne mindst to gange i døgnet 

Af Naturstyrelsen

Den nordamerikanske mink er uønsket i den danske natur, fordi den kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr som lækat, ilder, skovmår og odder ved at tage deres bytte eller fordrive dem fra deres territorier.

Fælder, der stilles op i naturen, skal tilses flere gange i døgnet, så tilfangetagne dyr ikke lider unødig overlast. Men fremover kan en del af tilsynet klares hjemmefra, hvis man får hjælp af et kamera, der kan sende live-billeder fra fælden til fx en mobiltelefon.

Det slår Naturstyrelsen fast, efter at spørgsmålet om tilsyn med fælder har været drøftet i Vildtforvaltningsrådet.

– Dyr skal altid være fanget kortest muligt tid i fælder, fordi de er i en meget stressende situation, hvor de hverken kan skjule sig eller spise og drikke. Kameraovervågning kan være med til at forkorte ventetiden for dyret, hvis man hyppigt får friske billeder fra fælden. Under alle omstændigheder må brugen af kamera aldrig medføre, at dyrene kommer til at sidde længere, end hvis man tog ud og så til fælderne morgen og aften, siger forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard, Naturstyrelsen.

Fælder skal fortsat som minimum tilses morgen og aften, men det er altså i orden med et fjerntilsyn, hvor man studerer et friskt billede fra fælden på fx en mobiltelefon eller computer.

caged fox 150104 26

Kameraerne kan normalt indstilles til at sende billeder med forskellige mellemrum. Hvis der eksempelvis kommer nye billeder morgen og aften, skal man være klar til øjeblikkeligt at køre afsted og få dyret ud af fælden, hvis den er klappet. Dyr skal sikres mod at sidde mere end en halv dag i en fælde, fremgår det af formålet med vildtskadebekendtgørelsen.

Den ansvarlig for fælden skal altid sikre, at dyrene ikke sidder i fælden længere end højst nødvendigt og ikke længere tid, end de ville kunne gøre, med et gammeldags fysisk tilsyn morgen og aften.

Det er også muligt at bruge såkaldte SMS-fælder, der sender besked, når fælden klapper. I vildtskadebekendtgørelsen findes der allerede i dag en undtagelse fra fysisk tilsyn af fælder morgen og aften ved anvendelse af SMS-fælder. Fælden skal besøges indenfor 12 timer fra en sådan besked.

Mange naturejere og jægere bruger i dag vildtkameraer til at holde øje med foderpladser, hvor man lægger mad ud til fasaner og hjortevildt. Mange vildtkameraer kan indstilles til at sende billeder med bestemte intervaller – eksempelvis morgen og aften eller oftere, og optager billeder af en kvalitet, hvor man tydeligt vil kunne se, om der er dyr i en fælde.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »