LJBb7jkK_A8

Gribskov er blevet de store vingefangs skov i hovedstadsområdet. I Gribskov er der for første gang unger hos begge de to store rovfugle fiskeørn og landets største rovfugl, havørnen …

Af Uffe Rasmussen, dof.dk
I 2015 ynglede et par havørne i Gribskov for første gang i 100 år. I år har aktive i DOF Nordsjælland opdaget, at både havørn og fiskeørn har unger i rederne i Gribskov. Det er første gang at begge de store vingefang har unger samme år i Gribskov.

– Det er jo ganske fantastisk, at vi i Gribskov har en skov, der er egnet til, at to så store rovfuglearter slår sig ned. Gribskov er ikke så meget bedre end andre steder, men skoven er stor og derfor ikke helt så befærdet. Desuden har det været muligt ved starten af ynglefundene at afspærre området, så vi undgår, at folk færdes, hvor de har rede. Fuglene har nemlig brug for helt ro ved reden for at yngle, siger Per Ekberg, som er aktiv i DOF Nordsjælland og fandt havørne-reden i 2015.

Flere havørne

– Havørnen i Danmark breder sig rigtigt meget i disse år, og da Gribskov er en stor skov med en stor sø på hver side. Så er det helt naturligt for en havørn at vælge Gribskov som stedet at få unger, siger Per Ekberg.

Luise Ekberg, som også er aktiv i DOF, opdagede for første gang fiskeørnereden i 2011. Hun konstaterede, i starten af april i år, at fiskeørnene var vendt tilbage til den rede de byggede i 2014, det træ, hvor de tidligere havde forsøgt at yngle. I juni så hun så, at parret har to unger, som nu skal opfostres med fisk de næste måneder.

Fiskeørnen kræver et fritstående fladt træ til sin rede, og i Vandmosen har den fundet den mulighed, som ikke har været så mange andre steder i skoven, siger Luise Ekberg, DOF Nordsjælland.

Vigtigt med redetræer

De påpeger begge, at de store rovfugle hurtigt kan forsvinde igen, hvis der ikke tages hensyn til fuglenes krav til omgivelserne.

– Det er vigtigt, at vi fortsat holder øje med, hvordan det går med fuglene, at vi bevarer gode redetræer, og at vi beskytter rovfuglene mod forstyrrelser, især ved deres redeområder, så vi kan give de sjældne rovfugle mulighed for fortsat at få unger i Gribskov. For fiskeørnens vedkommende skal vi sørge for at bevare områder, hvor der er stormfald med deraf topknækkede fritstående træer, siger Per og Luise Ekberg.

Den smukke og elegante rovfugl, rød glente, yngler også i Gribskov. Det har den gjort siden 2007, hvor den vendte tilbage til Nordsjælland og Gribskov efter 100 års fravær.

Færre duehøge

Til gengæld går det dårligt for skovens konge, duehøgen, som der bliver færre og færre af. Siden 2011 er duehøgen gået meget voldsomt tilbage. Fra 21 par i 2010 til i dag kun at huse seks par.

Både fiskeørnens og havørnenes redeområde er afspærret for at beskytte de store fugle, som dels er fredet, dels er følsomme overfor forstyrrelser i yngletiden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »