Naturstyrelsen har et stort afskydningsbehov på krondyr for at mindske skaderne på landmænds markafgrøder. Man har derfor i sidste uge afholdt to betalingsjagter i henholdsvis Nørlund Plantage og Harrild Hede og i Kompedal Plantage

Af Naturstyrelsen

De knap 100 betalende skytter nedlagde tilsammen 72 krondyr, heraf var de 9 hjorte.

Naturstyrelsen har et stort afskydningsbehov på krondyr for at mindske skaderne på nabolandmænds markafgrøder. Naturstyrelsen har derfor i sidste uge afholdt to betalingsjagter i henholdsvis Nørlund Plantage og Harrild Hede og i Kompedal Plantage.

Over de to dage havde tilsammen knap 100 betalende skytter gode oplevelser i skoven med mange dyr og med en god afskydning. Til sammen blev der over de to tage skudt i alt 72 krondyr, heraf 9 hjorte større end eller lig 10-ender.

To vellykkede betalingsjagter i midtjyske statsrevirer

Foto af paraden efter jagten i Nørlund Plantage. Foto: Naturstyrelsen

Jagten i Nørlund Plantage og Harrild Hede foregik i solskin og godt vejr, mens vejret viste sig fra den lidt mere fugtige side dagen efter i Kompedal Plantage.

Der var stor spænding forud for jagten i Kompedal, da det var første gang, Naturstyrelsen har afholdt betalingsjagt her. Spændingen blev udløst med stor tilfredshed, idet de 36 skytter havde mange oplevelser og i gennemsnit så godt 60 krondyr i løbet af dagen. Hertil kommer, at de til sammen skød i alt 39 krondyr.

En skytte, der blandt flere krondyr havde nedlagt en flot 12-ender kronhjort, udtalte:

– Hvorfor tage til Polen eller Ungarn, når man kan opleve sådan en jagt i Danmark – og endda være heldig at skyde hjort uden at skulle betale det hvide ud af øjnene.

18-ender på listefødder

En anden jæger havde en stor oplevelse, da en af “veteranklubberne”, en rudel bestående af ældre hjorte, anført af en stærk 18-ender hjort, sneg sig forbi hans post, uden at han fik chance til at afgive skud.

Skovrider Poul Ravnsbæk udtaler med tilfredshed:

– Dejligt at få lagt godt fra land med afskydningen af krondyr. Vi håber at komme et godt stykke over 150 nedlagte dyr i de to områder tilsammen i denne sæson, og med de mange sete dyr lover det godt for de næste betalingsjagter midt i december!

Der er endnu ledige pladser på betalingsjagterne hos Naturstyrelsen. Interesserede jægere kan finde nærmere oplysninger om jagterne her: Køb dagjagter.

Alle med jagttegn og bestået riffelprøve er velkomne til at købe plads, også selv om man har været på andre betalingsjagter hos Naturstyrelsen i år.

Naturstyrelsen forsøger sig i disse år med øget udleje af jagt i form af dagjagter med betalende jægere for dels at få penge i kassen til at finansiere f.eks. naturpleje og friluftsliv, dels opnå en effektiv afskydning på en måde, der giver mindst mulige forstyrrelser for andre brugere af skovene og friluftslivet i øvrigt.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »