Er Jægerforbundet ved at trække sin økonomiske støtte til de stående jagthunde? Nej, lyder det fra DJ, der deltager i et udvalg, som skal se på billiggørelsen af aktiviteter knyttet til stående jagthunde

Af Redaktionen

Dansk Jagthundeudvalg (DJU), som består af Danmarks Jægerforbund (DJ), Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK)  har besluttet at give organiseringen og administrationen af de stående jagthunde et eftersyn.

Trækker DJ støtten til de stående jagthunde?

DJU har i snart 80 år varetaget arbejdet med de stående jagthunderacer i Danmark. Men nu ses arbejdet efter i sømmene og senest d. 1. oktober 2017 meldes der ud om eventuelle forandringer. Eftersynet har udløst spekulationer udtryk på bl.a. de sociale medier, da flere frygter, at organisationernes støtte til de stående jagthunde er ved at smuldre.

Dette eftersyn har midlertidig medført bekymring hos flere af de jægere, der er involveret i jagten med de stående jagthunde herunder ikke mindst afvikling af de aktiviteter, som er knyttet til at udvikle hundearbejdet.

På nettet kan man således læse ytringer om, at Danmarks Jægerforbund ikke vil arbejde med de stående hunde i fremtiden.

Men dette er ikke sandt, skriver DJ på egen hjemmeside, hvor det understeges, at de stående hunde på lige fod med andre jagthunderacer, er en del af Danmarks Jægerforbunds hundearbejde.

Timer i fokus

Efter Netnatur.dks oplysninger frygtes det, at organisationerne måske vil trække deres tilskud til DJU. Et tilskud, der dækker et underskud, som årligt beløber sig til mellem 100.000 og 150.000 kroner og som fordeles mellem organisationerne med hhv 25% fra DKK og FJD og 50% fra DJ

Desuden er der i følge Netnaturs oplysninger fokus på de timer, der bruges på administrationen af de stående hunde. Timerne takseres efter en konsulentsats, som er Netnatur.dk ukendt. Men forbruget af  de timer, der kunne være anvendt på andre aktiviteter, indgår efter alt at dømme også i den revision, som nu ser nærmere på det ret unikke tilskud til arbejdet med de stående jagthunde.

Dyrenes beskyttelse advarer mod hvalpefabrikker

Et nedsat udvalg, der bl.a. har til opgave at se på billiggørelsen af arbejdet med de stående jagthunde, har direktør Jens Glavind (DKK) som tovholder. Hans opgave er i følge Jægerforbundets hjemmeside at inddrage de administrativt ansatte personer, der varetager arbejdet på området.

Klik her og læs flere artikler om jagthunde

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »