Trafiksikkerhed svinger meget indenfor landets grænser. Nogle politikredse konstaterer over dobbelt så mange trafikdræbte målt pr. indbygger

 

Af Vejdirektoratet 

I Danmark er der store forskelle på ulykkesbilledet, når man sammenligner landets 12 politikredse med hinanden. Det ser man blandt andet i statistikkerne over personskadeulykker, ulykker på landeveje, ulykker med unge samt spiritusulykker. Ny rapport fra Vejdirektoratet viser forskellene på ulykkestyperne i politikredsene.   

 
Hvert år udgiver Vejdirektoratet en rapport over trafikulykker fordelt på landets 12 politikredse. En rapport som skal give politi og kommuner et overblik over, om der er bestemte parametre på trafiksikker­hedsområdet, hvor deres område afviger fra den nationale udvikling.  
 
Rapporten for 2019 er netop udkommet og viser tydeligt, hvordan de i alt 2.808 trafikulykker med dræbte eller tilskadekomne, spiritusulykker og cykelulykker fordeler sig forskelligt rundt i landet.  
 
 “Nok er det værd at bemærke de regionale forskelle, men jeg hæfter mig særligt ved det samlede antal ulykker. 2.808 trafikulykker svarer til cirka syv ulykker om dagen. Det er alt for mange”
 
Det siger transportminister Benny Engelbrecht.
 
Nordjylland og København flest personskader målt pr. indbygger
 
Hvis man kigger på personskaderne først, kan man se, at Nordjylland og København var de to politikredse, der havde flest personskadeulykker pr. indbygger sidste år.
 
Nærmere bestemt henholdsvis 8,73 og 5,58 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.  
 
For begge politikredses vedkommende ligger det over landsgennemsnittet, der samme år lå på 4,83 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.    
 
 
 
” I København var der i 2019 igen få dræbte, men der var mange cyklister, der kom alvorligt til skade i trafikken. I Nordjylland kom de fleste derimod til skade eller blev dræbt i en personbil på landevejen. Både den høje fart på landevejene og i kryds, hvor mange forskellige trafikanter færdes sammen i de store byer, øger risikoen for ulykker “
 
Det forklarer Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert Marianne Foldberg Steffensen.    
 
Midt- og Vestsjællands Politikreds ligger i bunden af denne statistik med færrest personskadeulykker pr. indbygger i 2019 – nærmere bestemt 3,04 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.
 
To ud af tre trafikdræbte døde på landevejen
 
Derudover viser statistikken også, at der sker flere eneulykker og ulykker uden for byerne i de politikredse, hvor der er mange kilometer med landevej og lav befolkningstæthed.  
 
Det er også typisk de politikredse, hvor der er en højere andel trafikdræbte i forhold til politikredsens andel af befolkningen i Danmark.
 
Der er flest trafikdræbte pr. indbygger i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds samt Midt- og Vestjyllands Politikreds. Hovedparten af de trafikdræbte i de tre politikredse mistede livet på landevejen:                                                        
 
”I de store byer ser vi også en høj andel af personskadeulykker, men det er uden for byerne, at flest mister livet i trafikken. To ud af tre trafikdræbte i Danmark forulykkede således i en landzone. Disse ulykker sker typisk med højere hastighed end i byerne, og risikoen for, at ulykken medfører alvorlig personskade, stiger derfor,”
 
Det påpeger Marianne Foldberg Steffensen.  
 
Der er færrest dræbte i Københavns Politikreds i forhold til deres indbyggertal. I 2019 boede der 788.909 personer i politikredsen, og der var ni personer, der mistede livet i trafikken.     
 
 
 
 
De unge i trafikken 
 
De unge imellem 18-24 år er generelt set overrepræsenteret blandt de dræbte og tilskadekomne i forhold til deres andel af befolkningen.  
 
Der er dog nogle politikredse, der skiller sig ud.
 
Sidste år var der ingen dræbte eller tilskadekomne på Bornholm i alderen 18-24 år. Ligesom de unge i Fyns Politikreds udgjorde en langt mindre andel af de tilskadekomne og dræbte i forhold til deres jævnaldrende i resten af landet.  
 
De 18-24-årige udgjorde derimod en langt større andel af de tilskadekomne og dræbte sammenholdt med deres andel af befolkningen i forhold til landsgennemsnittet i Nordjyllands Politikreds, Midt- og Vestjyllands Politikreds og Syd- og Sønderjyllands Politikreds.
 
Rapporten viser, at hovedparten af de unge, der forulykkede i de tre politikredse, kørte et motorkøretøj.     
 
“Med undtagelse af de store byer er der klart flest unge, der kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken, når de kører et motorkøretøj. Det kan hænge sammen med, at de endnu ikke har opnået en stor rutine i at færdes i trafikken, og at de unge kan have en anden opfattelse af risikovillighed og udødelighed, som gør, at de tager flere chancer og kører for hurtigt,” forklarer Marianne Foldberg Steffensen.  
 
 
Fyn har flest spiritusulykker 
 
I 2019 var der 282 spiritusulykker på landsplan, hvor en eller flere personer kom til skade eller blev dræbt. Dermed udgjorde spiritusulykker 10 procent af alle personskadeulykker i Danmark i 2019.  
 
Ser vi på de enkelte politikredse, var der den højeste andel af personskadeulykker med en spirituspåvirket trafikant på Fyn.
 
Her udgjorde spiritusulykker 16 procent af alle personskadeulykkerne.   Spiritusulykker udgjorde den laveste andel af personskadeulykkerne i Københavns Vestegns Politikreds med fem procent.  
 
 
 
 
 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »