Traner og svaner forårsager så mange skader på svensk ejendom, at der nu er givet grønt lys til reguleringsjagt

Af Redaktionen

En række afværgetiltag har ikke haft den nødvendige effekt og derfor søgte indehaverne af Bordsjö Skogar om tilladelse til at regulere et antal svaner og traner.

Myndighederne gav i første omgang ansøger medhold og tillod derfor jagt på 10 traner og 10 svaner.

Men Stockholms ornitologiske forening ankede afgørelsen, da foreningen hævdede, at der ikke kunne dokumenteres skader der kunne retfædiggøre regulering af de fredede fugle.

Traner og svaner skal reguleres

Sverige giver tilladelse til at regulere svaner og gæs på ejendom plaget af særligt mange af de fredede fugle.

Dermed var der op til länsstyrelsen i Stockholm at afgøre om skaderne på markafgrøderne var så voldsomme, at det var nødvendigt at iværksætte en regulering.

Afgørelsen fald ud til fordel for jordbesidderne, som har fået tillladelse at at nedlægge op til tyve ungfugle.

Tilladelsen går frem til udgangen af oktober og fuglene skal skydes, mens der er stor koncentration af fugle i området så skræmmeeffekten kan blive størst mulig.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »