Sagen om en ung jæger, der blev anmeldt til politiet for at nedlægge tre blishøns i fredningstiden, har taget en noget overraskende drejning.

Af Redaktionen

Tonny Rasmussen, der ifølge den 21 årige stod bag anmeldelsen, er kommet frem af busken og melder nu tilbage, at sagen slet ikke forholder sig som den 21 årige forklarer det til Netnatur.dk Men oplysningerne sendes ikke til Netnatur.dk, som under arbejdet med artiklen om den civile anholdelse ellers bad Tonny Rasmussen om en kommentar til den konkrete hændelse.

(Anmodningen blev sendt til tr@jaegerne.dk) I stedet sender Tonny Rasmussen d. 16. april en mail ud til en række personer, herunder en række tillidsfolk i Danmarks Jægerforbund, hvori han forklarer, hvordan han ser på sagen. Det var jo disse oplysninger, som Netnatur.dk gerne ville have haft. Derfor rejser der sig nu en række spørgsmål! Hvorfor er det kun et lille udpluk, der skal vide, at du – Tonny Rasmussen – ikke driver jagt i det pågældende område, at du aldrig har skudt en buk på terrænet – af kilden omtalt som ”frimærket”- og at det ikke var dig, men en kammerat til dig, der stod bag den såkaldte civile anholdelse af den 21 år gamle jæger?

Det er ikke Netnatur.dk’s ønske at være dommer eller mægler i sagen, der med al tydelighed bunder i en bitter nabostrid. Vi forbeholder os blot retten til at skrive om hændelsesforløbet. Især da den involverer en politianmeldelse, hvor jæger anmelder jæger. Men når den ene part (Tonny Rasmussen, der førte ordet under den civile anholdelse) vælger at stikke hovedet i busken, kan vi af indlysende årsager kun beskrive, hvordan den anmeldte oplever situationen … I den mail, som Tonny Rasmussen udsender til sit netværk, stilles der ligeledes spørgsmål til Netnatur.dk journalistens motiver.

Hvilke motiver er det Tonny Rasmussen mener, der stikker under Netnatur.dk’s behandling af sagen? Også dette kunne Tonny Rasmussen få svar på, hvis han havde valgt at forholde sig aktivt frem for passivt til vores henvendelse. Samtidig føler Tonny Rasmussen det afgørende at vedhæfte en to år gammel mailkorrespondance, hvori Netnatur.dk journalisten Henning Kørvel meget tydeligt tilkendegiver, hvad han mener om det (på det tidspunkt)skandaleramte Danmarks Jægerforbund. Men hvori koblingen til anmeldelsen af de ulovligt skudte blishøns består, kan vist kun Tonny Rasmussen svare på.

Måske finder Tonny Rasmussen det betænkeligt, at der stadig er medlemmer i Danmarks Jægerforbund, der har en mening om forbundet.  For selv om Netnatur.dk ynder at kalde sig politisk uafhængig er det ikke ensbetydende med, at vores tilknyttede freelance-journalister skal være holdningsløse. Som medlem af Danmarks Jægerforbund har Henning Kørvel naturligvis ret til at mene, hvad han vil. Også om f.eks. den siddende formands fyring af den nyansatte direktør tilbage i 2006. Og naturligvis har han også ret til – i al fortrolighed – at ytre sig om dette, som det skete i den omtalte mail fremsendt til Tonny Rasmussen, som på det tidspunkt stadig var medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse.

At Tonny Rasmussen nu vælger at misbruge denne tillid ved at vidrebringe disse oplysninger, må Tonny Rasmussen tage de langsigtede konsekvenser af. Både Netnatur.dk som medie og Henning Kørvel som journalist overlever nok Tonny Rasmussens kluntede forsøg på at dreje sagen bort fra det, som det egentlig handler om: Politianmeldelsen af en 21 år gammel jæger, der har nedlagt tre blishøns uden for jagttiden.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...