Er den europæiske bison designet til et liv i skoven eller er den et steppedyr, som trives bedst i det åbne landskab. Det spørgsmål rejser skribent med udgangspunkt i det bornholmske udsætningsprojekt …

Af Redaktionen

Den Europæiske Bison, også kaldet Visent eller skovbison, har siden 2011 sat sit tydelige præg på en større indhegning ved Almindingen på Bornholm. Planen er at dyrene på sigt skal udsættes og dermed sætte sit tydelige præg på klippeøens skovområder.

Læs mere:

Bison Bornholm

Men måske er Europæisk bison slet ikke så tilpasset skovmiljøet som antaget.

I en længere skrivelse på hjemmesiden Gylle.dk påpeger skribenten Henrik Bringsøe, at den Europæiske visent mistrives, hvis den “tvinges” til at holde sig i skovområder.

Læs mere:

Er alle biologiske fakta på bordet?

Skribenten stiller spørgsmål ved det danske bisonprojekt på Bornholm. Formålet med udsætningen er, at de store dyr skulle være med til at skabe et mere lysåbent og artsrigt skovmiljø på Bornholm. Men hvis de store dyr foretrækker et liv i det åbne land, sætter det udsætningsprojektet i andet lys, den dag hegnet åbnes og de store dyr lukkes fri. Bl.a. rejser det spørgsmål om skader på landbrugets afgrøder.

Eksperter uenige

Naturstyrelsen understreger i et svar sendt til hjemmesiden, at de er beviste om de rejste spørgsmål. Herunder at fodring af de store dyr kan føre til ophobning af parasitter og dermed problemer med dyrenes sundheds tilstand.

Allerede i 2015 skriver Naturstyrelsen:

”Den europæiske bison er – ligesom hjortearterne – en vild art, som skal leve så naturligt som muligt. Det betyder, at vi så vidt muligt bør undgå at gribe ind overfor parasitter og andre sygdomme som påvirker arten. Det kan synes barskt, men det er naturens gang (og på længere sigt en fordel for arten), at genetisk svage dyr bukker under.”

Som svar på de spørgsmål som rejses på Gylle skriver Statsskovrider Søren Friese, Bornholm d. 20. november 2016 desuden:

“ Vi har noteret os, at der er uenighed blandt eksperter om bisonens naturlige habitat og fodring/ikke fodring. Rafał Kowalczyk har et synspunkt – Bison Specialist Group under ledelse af professor Wanda Olech har et andet.”

Læs mere:

Bisonflokken trives 13 fødsler, tre dødsfald og en aflivning

 

%d bloggers like this: