Trofæmåling i Danmark er midt i et vadested. Det påpeger journalist Henning Kørvel, som her ser på opmåling af danske jagttrofæer før og nu

Trofæmåling i Danmark er midt i vadestedet. Danmarks Jægerforbund har fyret sin hidtidige trofæmåler, Fritz Heje Hansen Hansen og vil formentlig føre opmåling videre med freelancere. Nordisk Safari Klub omkalfatrede for nogle år siden sin trofæmåling og har i dag flere opmålere, mens klubbens hidtidige trofæmåler Sten Breith opmåler jagttrofæer i sit eget regi, trofæmåling.dk. I år får han en pendant i Fritz Heje Hansen, der dog kun vil opmåle europæiske jagttrofæer efter CIC’s regler.

Tekst: Henning Kørvel

I dag er det helt naturligt, at jægere får opmålt navnlig opsatserne fra nedlagte bukke, fordi de enten er store, og de har en fornemmelse af, at en medalje venter i kulissen, eller de får opmålt opsatserne for at kunne sammenligne dem med andre skalpe fra nedlagte bukke.

Mange af de bukkeopsatser, der opmåles i Danmark i dag, er udenlandske, men da Grev Ahlefeldt (Preben Julius Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille 14.2. 1905 – 18.2. 1985) begyndte at opmåle netop bukkeopsatser i 1934, var de overvejende danske, fordi kun få jægere på den tid rejste på jagt i udlandet. Greven var selv en af disse.

Til forskel for nutidige trofæmålere opmålte Grev Ahlefeldt i starten bukkeopsatser såvel som andre jagttrofæer efter regler, udarbejdet af tyskeren Wilhelm Bieger, der var i brug, indtil CIC overtog og justerede hans opmålingssystem på den internationale jagtudstilling i Berlin i 1937, og frem til 1947 bragte ”Dansk Jagttidende”, tidsskrift for Dansk Jagtforening, opmålingslister, og en opmålingsliste findes herudover i ”Dansk Jagtleksikon” (Standard Forlaget 1944).

Grev Ahlefeldt var pioner på flere måder, og i 1934 begyndte han at opmåle danske bukkeopsatser, før han i 1950 gav stafetten videre til den daværende Vildtbiologisk Station. Foto: Bent Hansen.

Grev Ahlefeldt gav i 1950 stafetten videre til Vildtbiologisk Station, Kalø, og frem til 1965 udførte Kai Ulfkjær opmålingen.

I 1956 udgav Vildtbiologisk Station en oversigt over 108 bukkeopsatser over 100 point ud af de i alt 250 opmålte opsatser for perioden 1948-1955.

Private aktører på banen

Kai Ulfkjær overgav i 1965 trofæmålingen til Finn Kristoffersen, der som sin forgænger udførte den som en service over for danske jægere, som ønskede deres trofæer opmålt.

Fra 1967 bragte ”Dansk Vildtforskning” en årlig oversigt over trofæmålingerne, og med henblik på at belyse, hvilke faktorer der kan have indflydelse på opsatsdannelsen, udgav Vildtbiologisk Station hæftet ”Danske råbukkeopsatser 1966-1977, opmålt af Finn Kristoffersen, i 1980, og siden 1974 bragte ”Dansk Jagt” Danske bukkeopsatsers Top-10, der i 1992 blev overtaget af Danmarks Jægerforbunds tidsskrift ”Jæger”.

Sten Breith var i mange år trofæmåler for Nordisk Safari Klub, men han har siden klubben fik flere opmålere kørt sit eget løb i sit eget opmålingsfirma, trofæmåling.dk.

I en periode fra Finn Kristoffersen holdt op med at opmåle jagttrofæer, og indtil opmåling af danske trofæer blev overtaget af jægerforbundet, blev opmålingen udført af vildtkonsulenterne, mens bedømmelsen af udenlandske jagttrofæer blev udført af Nordisk Safari Klubs trofæmåler, og den mest markante figur her er Sten Breith, der var trofæmåler, indtil klubben ændrede systemet, og man nu således har flere opmålere.

Sten Breith oprettede herefter sit private trofæmålingsfirma, trofæmåling.dk, og Fritz Heje Hansen der hidtil havde været trofæmåler i Danmarks Jægerforbund, fratrådte sin stilling i jægerforbundet med virkning fra 1. april i år.

 

Fritz Heje Hansen etablerer sig som selvstændig trofæopmåler hen over sommeren, og han vil kun opmåle europæiske jagttrofæer efter CIC’s regler. Privatfoto.

Han vil starte som selvstændig trofæmåler, når bukkejagten er overstået.

Modsat Sten Breith, der opmåler jagttrofæer efter også Rowland Ward’s, SCI’s og Boone & Crockett’s regler, vil Fritz Heje Hansen kun opmåle europæiske jagttrofæer efter CIC’s regler, og han har allerede aftaler med nogle af de jagtforretninger, hvor han opmålte trofæer, mens han var jægerforbundets trofæmåler, om at fortsætte trofæmålingen her, ligesom han vil opmåle jagttrofæer i sit hjem nær Fuglebjerg på Vestsjælland.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »