Flere har spurgt til registrering af trofæer i SCI s rekordbøger. Kræver det medlemskab af SCI? Og i givet fald: Hvad koster det?

I den nye Jagtårbog 2010 tilbydes indehaveren en gratis trofæopmåling af Jacob Strunge, der er autoriseret opmåler indenfor hhv. Safari Club International (SCI) og The International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) I omtalte årbog bringes en artikel om de specielle regler, der gælder for bukkeopsatser og andre trofæer, som ønskes opmålt efter det amerikansk udviklede opmålingssystem.

Artiklen har været med til at skabe interesse for SCI, men flere finder, at vilkårene er lidt uklare. Kræver det f.eks. medlemskab af SCI, hvis man ønsker sine trofæer opmålt efter SCI reglerne, har flere spurgt. Svaret er nej! Det er gratis at få sit trofæ opmålt uanset om vælger at anvende CIC reglerne eller SCI reglerne.

Det eneste man skal gøre, er at medbringe sin jagtårbog 2010, når man møder op med sit trofæ hos Trophy Art i Vejen eller en af de steder, hvor Jacob Strunge opmåler trofæer.(se dato-liste herunder) Tildeles trofæet medalje, opkræves der ikke gebyr for medaljen. Emblem i enten bronze, sølv eller guld er inkluderet i den pris, man har betalt for Jagtårbogen 2010 ligesom man modtager et officielt SCI opmålingsskema.

Skemaet kan indsendes, den dag man ønsker trofæet registreret på rekordlisterne. I princippet kan opmålingsskemaet gemmes indtil man evt. har flere trofæer, der ønskes optaget på listerne.

Men bemærk, at kun første trofæopmåling er gratis for indehaveren af Jagtårbogen 2010.

Efterfølgende trofæer opmåles til normalpris, som er kr. 250,- pr. opmåling. Alle trofæer kan – med eller uden medalje – registreres i SCI’s rekordbøger. Og det kræver medlemskab. Et års medlemskab koster således US 80. Et livslangt medlemskab kan erhverves for US 2000. Som medlem af SCI (www.scifirstforhunters.org) kan man få det første trofæ registreret i rekordbøgerne gratis. Efterfølgende koster US 35 pr. trofæ, som man ønsker registreret. Medlemmer af SCI har fri adgang til klubbens hjemmeside, og modtager hver anden måde et cirka 175 siders engelsksproget magasin om jagt og våben. Hver måned tilsendes desuden en cirka 40 siders stor Safari Avis. Som medlem tildeles man ligeledes et medlemskort samt markedsføringsmateriale, der kan anvendes til at øge forståelsen for, at jagt spiller en afgørende rolle for moderne naturbevarelse. Jacob Strunge opmåler følgende steder i foråret 2010.

  • 12. -13. februar Korsholm, Skjern
  • 20. februar Almas, Aalborg
  • 17. marts marts Nesbjerg, Hellehallen
  • 26. marts Jafi, Viborg

Køb Jagtårbogen 2010 og Jagtkalenderbogen 2010 her

Michael Sands jagtårbog 2010 Ny Jagtkalender
Michael Sands
jagtårbog 2010
Jagtkalender 2010

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »