Det er ikke kun i de nordiske lande, at den nordamerikanske canadagås er i fremgang. I Tyskland er der sket en eksplosiv udvikling i antallet af canadagæs

Af Redaktionen

Den nordamerikanske canadagås har for alvor indtaget det europæiske kontinent og det er ikke kun i Sverige og Norge og tildels også i Danmark, at bestanden for alvor har bidt sig fast.

KLIK og læs mere: Canadagås

Også Tyskland oplever at den store gås har indtaget landet og siden 2009 og frem til 2017 er der registreret en udviklingen i bestand, der svarer itl 91% (se DJV’s grafiske fremstilling af udviklingen herunder)

Invasiv og uønsket 

I Danmark regnes canadagåsen for at være en invasiv art. Den er på sortlisten, og er generelt uønsket.

Dette skyldes, at den kan hybridisere med de hjemmehørende arter som grågås og bramgås, samt at den kan forvolde stor skade på landbrugsafgrøder.

Vejledning til bekæmpelse af Canadagås Canadagæs ( Branta canadensis ) kan reguleres ved jagt, da der er jagttid på arten fra 1. september til 31. januar. Endvidere må canadagæs reguleres som skadevoldende vildt i perioden 1. februar til 29. februar, hvis de forekommer på marker med vinterafgrøder, og hvis vildtafværgemidler har vist sig utilstrækkelige. Alle former for regulering af canadagæs kræver gyldigt jagttegn og i øvrigt at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Du kan læse meget mere om jagt og vildtforvaltning på styrelsens hjemmeside under Jagt. KILDE: Miljøstyrelsen.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...