Forvaltningsdomstolen i Köln har i april afsagt en dom, som fastslår, at brugen af høreværn ikke yder samme beskyttelse som en lyddæmper …

Af Redaktionen

I dag tillader seks delstater i Tyskland, at jægere indkøber en lyddæmper. Men i Nordrhein-Westfalen holder man fast i et forbud, bl.a. under henvisning til, at en lyddæmper kan udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed, idet de kan blive stjålet og misbrugt.

Intet akut høretab

Forvaltningsdomstolen i Köln har i sin dom af 27. april 2017 nu fastslået, at høreværn ikke giver tilsvarende beskyttelse. Det hedder sig, at “en lyddæmper konstant og effektivt reducerer braget ved kilden og i en grad, der udelukker akut høretab for jægere”.

Det er første gang, at Forvaltningsdomstolen i Köln har taget stilling til spørgsmålet, som er baseret på en lang række rapporter, undersøgelser og opgørelser. Det er dog fortsat tvivlsomt, om administrationen i Nordrhein-Westfalen nu opgiver sin benhård holdning til brugen af lyddæmpere.